Начало Хуманитарни дисциплини

Хуманитарни дисциплини
Изяви на ученици: ПДФ Печат Е-мейл

География и икономика
Областен кръг на олимпиада по география и икономика – 23 март 2008г.
Класирани са: Геогри Василев Минчев – 56т., Жанета Николова Желязкова – 104т., Кристина Илианова Попова – 77т.и Теодор Валентинов Ангелов – 96т.

Философски цикъл
Областен кръг на олимпиада по философия – 2006г.
Класирани са: Силвия Христова Мирчева – 10”а”, Петър Робертино Георгиев – 10”а”

История и цивилизация
Калина Георгиева Минчева – XII клас – I място в Областен кръг на Национално състезание по история и цивилизация, посветено на В.Левски с рефарат „Трябваш ни и днес Апостоле”; II място и Диплом в I национално състезание по история и цивилизация – София, 12.05.2007г.;
Виктория Белчева – Х клас – III място на Национален конкурс „София- Москва, България- Русия – вчера, днес и утре” с презентация „Начало и ход на Руско-турската освободителна война”;

 
Преподаватели: ПДФ Печат Е-мейл

История и цивилизация

Милчо Панайотов Савов
Директор на училището; специалност „История” от ВТУ В.Търново; учител по история и цивилизация; ПКС I; 34г. стаж; носител на ежегодната награда на МОН за директори „Св.Иван Рилски” за принос в развитието на бългаското училище от 11.05.2007г.
Николинка Йорданова Попйорданова
Помощник-директор на училището; специалност “История, философия, СП история” от СУ София; учител по история и цивилизация; ПКС I; 29г. стаж
Росица Ангелова Петрова
Учител по история и цивилизация; специалност „История” от ВТУ В.Търново; ПКС II; 24г.стаж;
Евдокия Николова Карагеоргиева
Учител по история и цивилизация и география и икономика; специалност „История и география” от ВТУ В. Търново; ПКС III; 12г.стаж

продължава>
 


Страница 7 от 7