Начало Природомате- матически науки

Природоматематически науки
Изграждане на мобилно приложение ПДФ Печат Е-мейл

gosti8416 oEducation and Training Network проведе обучение в СУ "€žВичо Грънчаров" за ученици от VIII до XI клас на тема:"€žУЧИ, РАЗРАБОТВАЙ, ИГРАЙ!". Дейностите се проведоха по предварителна програма и имаха за цел да обучат участниците да изграждат мобилно приложение.

Обучителите запознаха учениците с основните концепции на програмирането и разработването на мобилни приложения.Разделени на екипи,момичетата и момчетата, експериментираха по лесен и забавен начин с дизайна и разработването на приложения чрез използване на среда за визуално програмиране. По време на дейноститие развиха различни умения като анализ на взаимодействието човешко-дигитално устройство, решаване на проблеми и прототипиране. Bootcamp показа на учениците как даден проект за да се счита за успешен се нуждае от точно програмиране, стъпка по стъпка, от първоначалната идея до крайната цел.

В края на обучението, участниците създадоха мобилно приложение, което да се лансира на пазара. До обучението по изключение бяха допуснати и шестокласниците Никол и Мартин, които впечатлиха лекторите.

На всички наши ученици пожелаваме да се все така инициативни, търсещи и знаещи.

Благодарим на Luiano Marino, PresidentEducation and Training Network Daniele Masatroberti, Director ETN и учителите от СУ "Вичо Грънчаров" - Десислава Йорданова и Милена Костадинова, които реализираха проекта.

 
Клуб „Природни науки“ ПДФ Печат Е-мейл

13Ученици от клуб по извънкласни дейности "Природни науки" при СУ "Вичо Грънчаров" посетихме град Трявна. В "€žСтарото школо" направихме пътешествие във времето и проведохме урок в килийната класна стая. Установихме, че в това иновативно за времето си училище учениците са получавали знания и умения за природата, които да ги направят креативни и конкурентноспособни.

Днес, след почти 200 години, в нашия клуб учим чрез действие: всички заедно търсим и откриваме знания за света около нас разрешавайки истински проблеми; забавляваме се; изявяваме себе си и ставаме по-отговорни.

 
Търпението е добродетел ПДФ Печат Е-мейл

По инициатива "€ž25 март - Благовещение - Ден на търпението" бе изготвена презентация " 25 МАРТ - ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО".

2vanja tarpenieВ началото на всеки час в рамките на 5-8 минути г-жа Рускова обясни и обсъди с учениците необходимостта от разбирателство, търпение, умение да изслушваме и да уважаваме мнението на другия, защото училището е мястото, където се изграждат основите на взаимоотношенията между хората и формирането на качеството търпение в личността.

Ученици от различни класове- от VI до XIIклас осъзнаха, че търпението е добродетел, която не всеки умее да управлява, когато емоциите говорят , но е присъща за мъдрите хора; да си търпелив е сила на характера, да калиш духa си, да подчиниш егото си, да замълчиш, когато ти идва да крещиш, са капчиците смелост, които откриваш в себе си всеки път, когато проявиш търпение; търпението се придобива и се учим на него с течение на времето; търпеливите хора знаят как да наблюдават и "мислят в мълчание".

След проведената дискусия на последния слайд всеки клас записа своето послание.

22 vagarovaСвоето отношение по въпроса изобразиха и учениците от 4 б клас.

 
Урок-час на класа-5а клас-Василка Стоянова ПДФ Печат Е-мейл

1 1VasilkaУчениците от Vа клас на СУ "€žВичо Грънчаров"и класният им ръководител Василка Стоянова, проведоха час на класа на тема "Електронни услуги" в информационния център на Община Горна Оряховица.

Г-н Николай Маринов, IT специалист в общината, запозна учениците с е-услугите, предлагани от електронното правителство в България. Учениците научиха какво е електронен подпис и електронен документ и как използването им може да улесни дейността ни като физически и юридически лица. Увлекателно и с достъпни за учениците примери бяха разгледани някои "€žпървични" и "комплексни" услуги. Сравнителното разглеждане на предизвикателствата пред електронното правителство в България и Естония ни показа пътищата за развитие на електронните услуги като начин за общуване с администрацията.

 
Час на класа на тема „Електронни услуги“ ПДФ Печат Е-мейл

Учениците от Vа клас на СУ "Вичо Грънчаров" класният им ръководител Василка Стоянова, проведоха час на класа на тема "Електронни услуги" в информационния център на Община Горна Оряховица.

Г-н Николай Маринов, IT специалист в общината, запозна учениците с е-услугите, предлагани от електронното правителство в България. Учениците научиха какво е електронен подпис и електронен документ и как използването им може да улесни дейността ни като физически и юридически лица. Увлекателно и с достъпни за учениците примери бяха разгледани някои "първични" и "комплексни" услуги. Сравнителното разглеждане на предизвикателствата пред електронното правителство в България и Естония ни показа пътищата за развитие на електронните услуги като начин за общуване с администрацията.

 


Страница 1 от 4