Начало Проекти Международни

Международни проекти
Проект „MY FRIEND IS REAL FRIEND”- Моите приятели са истински приятели. ПДФ Печат Е-мейл
1zemno_kalbo
 1. Партньори на проект „MY FRIEND IS REAL FRIEND” - Моите приятели са истински приятели.
 2. Проектът има до момента 68 партньори от различни европейски страни, Турция и Македония.
 3. Учители – Мария Краева и Ваня Христова. Учениците – 6а, 6б, 6в класове. Учениците подготвят заедно с учителите писма на английски език с използване на различни рисувателни техники за тяхното оформяне.
 
Проект „Books which join nations and generations” Книги, които ще обединят народи и поколения ПДФ Печат Е-мейл
 • Партньори на проект 1proekt-knigi„Books which join nations and generations.” - Книги, които ще обединят народи и поколения.
 • Проектът има общо 32 партньора до момента. Учители от нашето училище – Аделина Райкова, Ваня Христова. Ученици – 7а  и 7 б класове.
 • Учениците подготвят презентации на английски език за Алеко Константинов като български автор.
 
Проект "Тайните на фолклорните танци" ПДФ Печат Е-мейл
СОУ „ Вичо Грънчаров" през учебната 2009/2010 година работи по пет проекта на програмата eTwinning, която е част от Коменски, програмата на ЕС за училища
hora1
Координатор на проект: „Secrets of Folk Dances" -Тайните на фолклорните танци. Учители – Полина Москова, Ваня Христова. Ученици – 8 клас.Партньори от Румъния, Турция, Македония, Полша, Италия – общо 17 на брой до момента. Учениците подготвят презентации и филми за обучение на партньорите в разучаване на български хора. Първото хоро е Дунавско хоро.
 
Учениците от СОУ”Вичо Грънчаров”- част от глобална училищна мрежа за енергийна ефективност SPARE ПДФ Печат Е-мейл

Горнооряховското училище се пребори и е вече сте част от този проект

http://sparebulgaria.com/v1/

http://www.spareworld.org

 

 • Учениците от СОУ”Вичо Грънчаров” имат една нова интересна възможност за екологично образование и забавни практически дейности за своите ученици.
 • От тази година България е пълноправен участник в SPARE: Глобална училищна мрежа за практическо образование за енергийна ефективност. Основната цел на SPARE: Глобална училищна мрежа за практическо образование за енергийна ефективност е възпитание на екологично съзнание у децата и привличане вниманието на обществото към проблемите на енерго-потреблението, спестяването на енергия и енергийни ресурси, опазване на околната среда.
 • В SPARE вече участват над 4500 училища от 17 различни държави.
 • Горнооряховското училище е вече сте част от този проект. Участието в SPARE дава на учениците знания за енергията и нейната взаимовръзка с околната среда, възпитава екологично устойчив и безопасен начин на живот свързан със създаването на мотивацията ....
продължава>
 
СОУ”Вичо Грънчаров” работи по проектите eTwinning. ПДФ Печат Е-мейл

От три години СОУ”Вичо Грънчаров” работи по проектите eTwinning.

http://www.etwinning.net/bg/pub/index.htm

 • За добрата си работа училището получи специален етикет за добра и значима работа , с който се отличават само определени партньорски училища за бързата им и ефектна дейност. В тази връзка училището е сертифицирано и има знак за качество по тази програма. Този знак е присъден от Центъра за развитие на човешки ресурси и Националното звено за координация eTwinning.
 • eTwinning е дейност към програмата за Учене през целия живот на ЕС. eTwinning е част от програма eLearning на Европейската комисия
 • С добър баланс между използване на ИКТ и дейности в клас, eTwinning проектите се фокусират върху всеки учебен предмет. Информацията дава вдъхновение при създаването на собствени идеи за проект и при търсенето на подходящ партньор. Тя подпомага училищното сътрудничество в Европа, чрез използването на Информационни и Комуникационни Технологии (ИКТ), осигурявайки поддръжка, инструменти и услуги, за да улесни училищата във формирането на краткотрайни и дълготрайни партньорства във всички области и предмети.

 

 


Страница 2 от 2