Начало Конкурси

Конкурси
НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ЕСЕ ПДФ Печат Е-мейл

ОБЩИНА СВИЩОВ МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ" СВИЩОВ

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

във връзка с отбелязването на 150-годишнината от рождението

на АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ

обявяват

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ЕСЕ

Теми:

1. „Какво?  Швейцария ли?!" (Размисли върху ценностите Родина и Чужбина);

2. Пътят и пътуването;

3. Духът на пътешественика;

Условия за участие:

  1. 1.В конкурса могат да участват всички ученици от средните училища на страната, които към момента на подаване на конкурсната творба са от VII до XII клас включително.
  2. 2.Всеки участник има право да разработи и да подаде за конкурса съчинение в една от трите предложени теми.
  3. 3.Крайният срок за подаване на конкурсните творби е 21 декември 2012 г. При изпращане на творбата по пощата или по куриер валидна е датата от пощенското клеймо на подателя.
  4. 4.Конкурсните творби може да изпращате на електронен адрес:

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

или на пощенски адрес: Гр. Свищов 5250, Исторически музей, п.к.123 , (за литературния конкурс)

  1. 5.Изискваните формати на приеманите по електронен път файлове са документи на МS Office Word; Обемът на изпращаните текстове не бива да надвишава 3 стандартни машинописни страници .

Текстовете да бъдат придружени от личните данни на участника: (три имена, местоживеене, училище, клас, година на раждане; телефони за връзка, е-mail  адрес)

Текстовете, изпращани на пощенски адрес, да бъдат в печатен вид (ръкописи не се приемат).

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 10 януари 2013 год.от 10.30 ч. в ХГ „Н.Павлович" в рамките на Алековите дни.

За контакти: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 
Национален форум в Силистра ПДФ Печат Е-мейл

Уведомяваме Ви, че предстои провеждане на Втори национален форум по гражданско образование, който се организира в рамките на националната кампания «Участвам и променям» от Министерството на образованието, младежта и науката, Институцията на Омбудсмана на Р България и Регионалния инспекторат по образованието - Силистра

Форумът ще се проведе в Силистра на 12 и 13. 04. 2013 г. и е открит за всички, които са причастни към развитието на гражданската образованост на младите хора в България. Каним за участие с доклади и ученици от IX до XII клас.

Тематични направления:

Каузата и дилемите на гражданското образование;

Контекстът на съвременното гражданско образование — модели и антимодели на успех, посланията на масовата култура, глобализация и консумативизъм, виртуалните общности и новите места на публичност и пр.;

Интегриране на гражданското образование в предметното преподаване - използвани и неизползвани възможности;

Приложение на методи, създаване на учебни ресурси, портфолио на ученика, на учителя, на групата;

Училищни политики, училищна демокрация;

Форми на ученическо представителство и активност;

Извънкласна дейност;

Проектна дейност - училищни проекти, учебни ученически проекти;

Критическо мислене;

Икономическа грамотност и предприемачески умения;

Медийна грамотност;

Интеркултурно образование;

Здравно образование;

Образование за устойчиво развитие;

Джендър обучение.

Организаторите си запазват правото да отхвърлят текстове, които по никакъв начин не се отнасят към темата на форума.

Изисквания към представянето на текстовете (във връзка с подготовката на сборник, финансиран от Министерството на образованието, младежта и науката):

Обем: до 5 страници А4 (включително приложения, таблици, схеми и пр.);

Форматиране: Times New Roman 12 р., странични полета по 2 см., единични междуредия;

Заглавие, информация за автора/съавторите: трите имена, населено място, институция, длъжност;

Цялата информация, която авторът е подготвил да е в един файл (приложения, библиография и пр.), наименован на латиница с името на участника и града;

При подготовка на схеми или други изображения, имайте предвид, че сборникът няма да е цветен. Няма да бъдат включени в публикацията снимки.

Цитирането да е оформено с бележки под линия при спазване на българския държавен стандарт за библиографско цитиране;

Няма такса за участие във форума.

Командировъчните разходи са за сметка на участниците.

Срок за заявяване на участие и представяне на резюме (по приложения формат) - до 15 януари 2013 г.

Заявките се изпращат на следния електронен адрес rio_silistra_history @mbox.com или на пощенски адрес: 7500 гр. Силистра, ул. "Шар планина" 75, ет. 5, РИО - Силистра.

Срок за потвърждаване на участието и представяне на електронен носител на пълния текст — до 15 март 2013 г. на горепосочения електронен адрес.

За контакти: Ивелина Петрова — ст. експерт по обществени науки и гражданско образование в РИО - Силистра - тел. 0894419555,

 


Страница 6 от 6