Начало Конкурси

Конкурси
Проект ''Насърчаване на високи постижения в преподаването и научните изследвания в областта на изуча ПДФ Печат Е-мейл

Стартира проект "Насърчаване на високи постижения в преподаването и научните изследвания в областта на изучаването на теми, свързани с ЕС в началното и средното училище чрез цифрови и виртуални инструменти" (EU PETR)

Проектът цели да насърчи представители на академичната общност, обучители на учители, учители в начален, прогимназиален и гимназиален етап, бъдещи учители и библиотекари да споделят помежду си вече натрупания положителен опит в областта на знания за ЕС и специфични методически подходи към преподаването им в условията на началното и средното образование. Ще бъдат натрупани и изпробвани в практиката нови добри примери с помощта на различни технологии за виртуализация на комуникационните канали.

Обученията ще бъдат предмино дистанционно, но ще има и съботно-неделни присъствени в София, като разходите за престой и транспорт се поемат от проекта.

Пълна информация за проекта

http://www.teacher.bg/Article/Details/42169

Регистрацията вече е отворена

Моля, попълнете Вашата заявка за участие в проекта 

 
УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПРОЕКТЪТ НА НАШИЯ КЛАС – ЗА ЖИВОТ БЕЗ ТЮТЮН” ПДФ Печат Е-мейл
 • НОВО: Национален ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн”  http://www.mh.government.bg/News.aspx?lang=bg-BG&pageid=401&newsid=4393
  Краен срок: Първа фаза - 15 ноември 2014 г.; Втора фаза (20 ноември 2014 г. – 30 април 2015 г.). 
  Конкурсът ще протече в две фази. През първата фаза (1 октомври – 15 ноември2014 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в следните области - превенция на тютюнопушене, отказване от тютюнопушене, превенция на пасивно тютюнопушене. Всеки участник може да представи проекти както в една от изброените области, така и във всички от тях. През втората фаза на конкурса, 20 ноември 2014 – 30 април 2015 г., ще стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане.
  Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!
 
Национален конкурс за творческа изява на ученици - 2014 ПДФ Печат Е-мейл
 • НОВО: Национален конкурс за творческа изява на ученици - 2014 
  Краен срок: 15 октомври 2014 г. 
  Национален граждански форум "Българка" ежегодно организира детски конкурси на различни теми.
  През 2014 г. темите са:
  „Моята история”
  - Конкурс за литературна творба  (стихотворение, разказ, есе, очерк, приказка) -  за ученици от І до VІІ клас
  - Конкурс за рисунка - за ученици от І до ХІІ клас
  „Първата крачка”
  - Конкурс за литературна творба (есе, очерк, стихотворение, разказ) - за ученици от VІІІ до ХІІ клас
 
Конкурс за детска рисунка ПДФ Печат Е-мейл

http://bg.unesco-centerbg.org/view/news/359

 • НОВО: Конкурс за детска рисунка на тема „Приказният свят на легенди, митове и сказания от моя роден край” 
  Краен срок: 31 август 2014  г. 
  Условия за участие:
  - Възрастова група: 8-14 години;
  - Размери на рисунката: максимален размер на творбите – не по-голям от А3;
  - Име и информация за контакт (английски/български език): три имена, възраст (ден, месец, година на раждане), пол и пълен адрес, включително телефон и e-mail трябва да бъдат на гърба на рисунката;
  - Рисунката следва да бъде придружена от описание (английски/български език) на изобразеното и неговата връзка с уникалното нематериално културно наследство в съответния регион – НЕ на самата рисунка;
  - Допуска се участие на рисунки изпълнени с: акварел, пастели, цветни моливи и др., както и смесени и други изобразителни техники.
 
Националния ученически конкурс "Проектът на нашия клас - за живот без тютюн 6" ПДФ Печат Е-мейл

НОВО: Шесто издание на Националния ученически конкурс "Проектът
на нашия клас - за живот без тютюн 6"

http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/241013-smoke_bg.htm
 
Конкурсът ще протече в две фази. През първата фаза (23 октомври –
15 ноември 2013 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят в
МЗ своите проекти в следните области - превенция на тютюнопуше-
не, отказване от тютюнопушене, превенция на пасивно тютюнопуше-
не. Всеки участник може да представи проекти както в една от избро-
ените области, така и във всички от тях. През втората фаза на кон-
курса, 20 ноември 2013 – 30 април 2014 г., ще стартира реализация-
та на проектите и тяхното отчитане.
 
Краен срок: 15 ноември 2013 г.

 
Четвърто национално състезание по правопис на английски език Spelling Be ПДФ Печат Е-мейл

Четвъртото национално състезание по правопис на английски език Spelling Bee ще се проведе през пролетта на 2014 г. Третото състезание през миналата учебна година привлече рекорден брой участници - повече от 5500 ученици от 236 училища в България!

Logo-Speeling-Bee-2Spelling Bee е състезание, при което състезателите “спелуват”, т.е. произнасят думи на английски език буква по буква. Подготовката и участието в състезанието стимулира интереса на учениците към английския език, помага им да подобрят правописа и да обогатят речниковия си запас от английски думи, изгражда умения за състезателност и постоянство и дава възможност за допълнителна изява. Учителите получават допълнителни материали и идеи за разнообразяване на преподаването на английска лексика и граматика в средния курс на обучение.

Състезанието е насочено към ученици до 7 клас, на възраст до 14 години, от всички общински и държавни училища в страната. Състезанието се провежда в три етапа: училищен, регионален и национален. Участниците и победителите във всеки етап получават сертификати и други награди, а за финалистите ще бъде организиран едноседмичен летен езиков лагер.

Spelling Bee 2014 се организира от Корпус за образование и развитие – КОРПлюС  в партньорство с фондация „Америка за България”.  Състезанието се подкрепя от Министерството на образованието и науката.

За повече информация: www.spellingbee-bg.com, на тел. 02/4237393 или 0884109088.

Регистрацията ще започне на 28 октомври 2013 до запълване на местата. Регистриралите се училища ще заплатят еднократно 25 лева такса участие за училище.

За регистрация натисни тук.

Приложения:
1.    Правила на състезанието можете да изтеглите ТУК.
2.    Информация за учителите можете да изтеглите ТУК.

Допълнителна информация:
Четвъртото състезание по творческо писане на английски език ще се проведе през м. февруари 2014 г. Повече информация можете да намерите ТУК.

 


Страница 2 от 6