Начало Актуално

Актуално
КОНКУРС ЗА ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО НА ТЕМА „НАРКОТИЦИТЕ-ПЪТ ЗА НИКЪДЕ” ПДФ Печат Е-мейл

МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРИ ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО НА ТЕМА „НАРКОТИЦИТЕ-ПЪТ ЗА НИКЪДЕ”

Конкурсът се провежда във връзка с изпълнението на Плана за работа на МКБППМН през 2010 г. и отбелязването на 26 юни-Международен ден за борба с наркоманиите.

1.Цел на конкурса- да се допринесе за изграждането на активна позиция от подрастващите относно отрицателните последици при употребата на психоактивни вещества.

2.Изисквания за участие:

2.1.За рисунка-в конкурса могат да вземат участие ученици от учебните заведения в община Горна Оряховица на възраст от 10 до 19 години, разделени в две възрастови групи /от 10 до 14 години и от 14 до 19 години/;

2.1.1. Формат на рисунките- 35 на 50 см или на А4 

2.1.2. Материали и техники- живописни, графични, смесени-колаж, компютърна графика; водни, темперни, маслени бои, пастели, фулмастри, моливи, въглен и туш.

2.2. За литературно творчество /разказ, стихотворение, есе/- в конкурса могат да вземат участие ученици от учебните заведения в община Горна Оряховица на възраст от 10 до 19 години, разделени в две възрастови групи /от 10 до 14 години и от 14 до 19 години/.

2.3.Съпътстваща информация- необходимо е да съдържа име, презиме и фамилия на участника, възраст /година и месец на раждане/, адрес по местоживеене, данни за учебното заведение и класа, телефон за връзка.

3.Срок на представяне- рисунките и литературни творби трябва да се изпратят в срок до 18.06.2010 г. на адрес Община Горна Оряховица, пл.”Георги Измирлиев” №5, стая 305 или 306.

4.Оценяване-комисия, назначена от председателя на МКБППМН, ще разгледа и оцени представените рисунки и литературни творби, като основни критерии в оценяването ще бъдат творческото въображение, оригиналността, личното отношение към проблема,композицията и уменията за работа с материалите.

5. Награждаване и авторски права:

-отличените ще бъдат наградени, като датата и формата на награждаването ще бъдат уточнени допълнително;

- представените за участие творби не се връщат, а авторските права по отношение на тях се предоставят на организаторите и могат да се използват за рекламни цели.

 
Информационен бюлетин ЕИЦ Европа Директно - В. Търново и РИО на МОMН - В.Търново- април ПДФ Печат Е-мейл

 

Като пълноправен член на Европейския съюз България участва в многобройни европейски

мрежи. В изобилието от информация понякога за европейския гражданин е трудно да намери

точно това, което му е необходимо. Целта на този справочник е да ориентира гражданите в

множеството информационни мрежи на ЕС и да им помогне в подходящия избор при търсене

на информация. Той съдържа полезни данни за функционирането на отделните мрежи в

България, конкретните им задачи, успешните им практики и начините да се свържете с тях.

В БРОЯ:

1. „ЕВРОПА ПРЕДЛАГА, БЪДЕТЕ АКТИВНИ”
1.1. Журналистическа награда на Европейската година 2010: Борба с
бедността и социалното изключване
1.2. Конкурс за видео "Представи си живот в бедност – какъв е изходът?"
1.3. Европейската комисия стартира конкурс за здравна журналистика
1.4. Покана за предложения за проекти за екоиновации
1.5. Още конкурси, награди и покани за кандидатстване
1.5.1. Европейска награда за изобретатели
1.5.2. Европейски бизнес награди за околна среда
1.5.3. Европейски награди за предприемачество 2010 - „Награждаване на
постиженията в предприемачеството“
1.5.4. Най-добрите европейски дестинации
2. „ОТ И ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”
2.1. Проектобюджет на ЕС за 2011 г.: бъдещето след кризата
2.2. Евробарометър: Европейците не са добре информирани относно загубата
на биоразнообразие. Европейската комисия стартира кампания за повишаване
на осведомеността
2.3. Историята на ЕС само с едно щракване на мишката
3. ТЕМА НА БРОЯ – Декларацията Шуман отбелязва своята 60-та годишнина
4. КРАТКИ НОВИНИ
5. НОВИНИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ – На фокус: Оперативна програма Развитие
на човешките ресурси
6. ЕВРОПЕЙСКИ МРЕЖИ И СЛУЖБИ В ПОМОЩ НА ГРАЖДАНИТЕ – Европейска съдебна
мрежа за граждански и търговски въпроси
7. ЕИЦ „ЕВРОПА ДИРЕКТНО” ВЕЛИКО ТЪРНОВО В СНИМКИ
8. НОВИ ПУБЛИКАЦИИ - „Ще се свържем с вас ...”
9. ДА ОТБЕЛЕЖИМ ЗАЕДНО ДЕНЯ НА ЕВРОПА!

 


Страница 35 от 35