Начало Актуално

Актуално
Информационни родителски срещи ПДФ Печат Е-мейл

1 Родителска срещаУважаеми родители, предстои откриването на новата учебна 2017-2018 година в нашето училище.

За по-добра координация между учители, родители и ученици, ще се проведат информационни родителски срещи.

За учениците от І до ІV клас на 19.09.2017г. от 17.30 часа.

За учениците от V-ХII класове на 20.09.2017 г. от 17.30 часа.

Добре дошли! Очакваме Ви  и благодарим, че сте с нас!

 
За родителите на бъдещите първокласници - старт на прием 22-05-2017 г. ПДФ Печат Е-мейл

1 klas2017Уважаеми родители на бъдещите

първокласници за учебната 2017/2018г.!

От тази учебна година всички деца, кандидатстващи за прием в първи клас, задължително се регистрират в електронната система.

Повече информация за системата от правила може да откриете в сайта на Община Горна Оряховица

Публичният линк за достъп до системата е:
.

.

Уважаеми родители,

Резултатите от първо класиране ще бъдат обявени на 05.06.2017г.

  1. Резултатите от всяко класиране се публикуват на сайта за прием, както и на информационното табло за родители във всяко училище и в срок, определен от Община Горна Оряховица.
  2. Класираните деца трябва да бъдат записани в училището в указания срок, съгласно Календарния график на дейностите, определен от Община Горна Оряховица. Начална дата за записване 06 юни 2017 г.От 9.00 часа на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.
  3. Незаписани в този срок деца, автоматично отпадат от приетите, губят входящия си номер, с който са участвали в класиране и могат да кандидатстват отново за прием с нов входящ номер и ново заявление.
  4. При записване в училището е необходимо заявителят да представи в указания срок следните документи:

*оригинал и копие на документа за адресна регистрация;

*копие на удостоверение за раждане на детето;

*оригинал на удостоверението за задължително предучилищно образование;

*документите, доказващи критериите, избрани в заявлението за прием;

*документ за настойничество, в случай, че заявлението е подадено от настойник.

  1. Дете, което е класирано и записано в училище, не може да получи нов входящ номер и да участва в следващи класирания.

За повече информация следете сайта ни!

 
За родителите на бъдещите първокласници - старт на прием 22-05-2017 г. ПДФ Печат Е-мейл

1 klas2017Уважаеми родители на бъдещите

първокласници за учебната 2017/2018г.!

От тази учебна година всички деца, кандидатстващи за прием в първи клас, задължително се регистрират в електронната система.

Повече информация за системата от правила може да откриете в сайта на Община Горна Оряховица

Публичният линк за достъп до системата е:
.

.

Уважаеми родители,

регистрацията на заявления за прием в първи клас ще е активна на 22.05.2017г. в 8:00ч.

С едно заявление кандидатствате за до три желани училища в общината.

Близнаците кандидатстват с едно заявление - в заявлението се вписват данните на всички близнаци.

Системата ще бъде затворена за регистрации и редакции на 30.05.2017г.

Резултатите от първо класиране ще бъдат обявени на 05.06.2017г.

За повече информация следете сайта ни!

 
Oбучение в Районна служба пожарна безопасност ПДФ Печат Е-мейл

1 pjarna received 1496247077086710На 05.05.2017г. учениците от БМЧК при СУ "Вичо Грънчаров" град Горна Оряховица проведоха обучение в Районна служба пожарна безопасност и защита на населението. Запознаха се с работата на Eдинната система за действие - телефон 112. Доброволците присъстваха на демонстрация от служителите на РСПБЗН на работата на "Уредбата за бързо действие", действие с въздушни апарати, както и работа с прахов пожарогасител. Разяснено им беше устройството и начинът на употреба на уредите и съоръженията за пожарогасене. Запознаха се с пожаротехническото въоръжение на специализираните автомобили.

 
Популяризиране на съдебните практики ПДФ Печат Е-мейл

1IMG 20170504 144240Началото на май се проведе Ден на отворените врати в Районен съд - Горна Оряховица. Учениците от 10 "а" клас на СУ "Вичо Грънчаров" взеха активно участие в популяризирането на съдебните практики и процедури сред обществеността чрез представяне на симулативен процес по гражданско дело пред свои съученици, родители и учители. Казусът беше оспорване на родителски права.Подготовката на учениците беше под ръководството на съдия Красимира Николова. Учениците се включиха с ентусиазъм в инициативата и се потопиха в света на правото за един ден.

 


Страница 8 от 34