Начало Актуално

Актуално
Обучение и практика в едно! ПДФ Печат Е-мейл

gani 1542893878282

След презентации на тема "Здравето е в моите ръце" от медицинската сестра Жанета Николаева, последва забавна практическа дейност и награждаване за положените усилия, на децата от подготвителната група. Стефка Маркова

http://regnews.net/bg/podgotvetata-na-su-vicho-grancharov-uchat-che-zdraveto-e-v-moite-ratse/#.W_4s9tszbcs

 
Обучение на учениците от СУ „Вичо Грънчаров“ за защита при бедствия, аварии и катастрофи ПДФ Печат Е-мейл

1snimka po proekta s pojarnata 2Стартира първото обучение на ученици от VІ до ХІІ клас в СУ "Вичо Грънчаров" в часа на класа свързано с "Как да се подготвим за наводнения", водено от инспектор Иво Нейков.
Училището участва в проект: "€žЦентрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения", финансирани по Оперативна програма "€žОколна среда 2014-2020"на Главна Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към Министерството на вътрешните работа. В рамките на проекта са планирани петдневно обучение: ,,Действия при наводнения и последващи кризи" и двудневно обучение: ,,Самоспасяване и действия при долекарска помощ при инциденти, свързани с наводнения и последващи кризи".
Целта на проекта е подготовка на младежите на територията на Република България за защита и справяне с последствията при възникването на наводнения и последващи кризи. Учениците следва да придобият необходимите знания и умения за подаване на сигнали при опасност от наводнение, да спазват правилата на безопасно поведение по време на наводнение и след оттегляне на водата. Да оказват съдействие на спасителните екипи при операции при наводнения, да оказват помощ на родителите си, да спазват правилата за безопасно поведение в училище при наводнение. Да окажат първа необходима помощ на себе си и на околните до пристигане на специализираните спасителни екипи. Обучението включва както теоретични, така и практически знания, познаване и добро разбиране на материята, ролята и отговорностите на участниците в кризистни ситуации.

 
Здравна просвета и възпитание ПДФ Печат Е-мейл

1 ganetaIMG 20181109 113202Здравословното състояние на ученици в съвременните общества е изправено пред ред предизвикателства. Необходима е единна стратегия за възпитаване на полезни навици за хигиена, пълноценно хранене, хармоничен дневен режим, спортуване и закаляване, общуване с природата, както и усилия, насочени към здравна просвета и запознаване на учениците с опасните въздействия на психоактивните вещества.

Поради двоякия характер на здравето като продукт на личната и социалната дейност, за осъществяване на ефективно здравно възпитание е нужна подкрепата и сътрудничеството на обществото, за да се формират у подрастващите навици и умения за личен избор и утвърждаване на здравословния подход като устойчив жизнен стереотип. С тази нелека задача за учениците от СУ "Вичо Грънчаров" се е нагърбила заедно с класните ръководители медицинското лице Жанета Николаева. Последните два месеца под надслов "Здрави деца в здрави семейства" се проведоха много беседи, дискусии и презентации. Темите се съобразяваха с възрастовата група на учениците: "Лична хигиена", "Здравословно хранене", "Захарният диабет не е присъда, а здравословен начин на живот", "Тютюнопушене и здраве" . Особен интерес предизвика гост лектора д-р Ралица Банова - педиатър-специалист от детско отделение- МБАЛ "€žСв. Иван Рилски". Срещата провокира много въпроси, на които лекарката отговори изчерпателно. По повод 15 ноември международен ден без тютюнопушенето учениците от първи до седми клас участват и в областен конкурс обявен от РЗИ Велико Търново, за изработване на подложки за чаши на тема "С аромат на кафе или чай, но без цигара". И това е само началото на една сложна, но полезна дейност в името на децата и тяхното здраве. Нетрадиционната дейност в посока здравно възпитание спомага за формиране на здравна култура, основана на определени знания, убеждения, мотивация, придобити навици и поведенчески модели. То е съвкупност от целенасочени педагогически въздействия, чрез които учениците първо се информират за ползите и рисковете от определени поведенчески модел и отделно действие (знания), изграждат нови убеждения и навици, и на базата на повишената мотивация променят поведенческия си статус.

Съвременното училище трябва да бъде средище за възпитаване на физически и психически здрави деца, способни да посрещнат адекватно предизвикателствата на 21 век.

 
Национален конкурс „МОЕТО ДЗИ 2018” ПДФ Печат Е-мейл

gramota DZIДо

Директора на СУ "€žВичо Грънчаров"Горна Оряховица

Изказваме своята най - сърдечна благодарност за припознаването и включването Ви в Национален конкурс "€žМОЕТО ДЗИ 2018"€, чиято цел е да предоставим поле за изява на детското творческо въображение и развитие на познанието за безопасност на пътя.

В петото поредно издание на конкурса в 3 категории: "рисунка"€, "€žкомпютърна рисунка"€ и "видеоклип"€ за ученици на възраст 6-14 години участие взеха над 900 деца от 145 училища, детски градини и Народни читалища от цялата страна.

Ванина Миланова

За Национален конкурс "Моето ДЗИ"

Агенция "Реал-Спорт",София

 
Спортен празник на световния ден на доброто ПДФ Печат Е-мейл

1 home MVueOD OZW2Iy jПрактикуването на любим спорт има редица ползи за нашето физическо и психическо здраве.

Спортът и физическата дееспособност имат своята традиция в СУ "€žВичо Грънчаров" Това го показват и резултатите на ученическите игри - нашите отбори участват във всички видове спорт. Отборите ни по лека атлетика и тенис на маса са достигнали до финалите на Ученическите игри и са печелили призови места.

Спортът трябва да е ежедневие от ранна детска възраст, защото той има и друго предимство - децата се научават на дисциплина и самоконтрол.

0228Днешната инициатива е част от дейностите за осмисляне на спортаq като стъпка за усъвършенстване на хармонично тяло и "добро здраве".

Футболисти от представителния отбор на ОФК "€žЛокомотив"€ участваха в спортен празник, с който в СУ "Вичо Грънчаров"€ отбелязаха Световния ден на доброто. "Идеята е на президента на клуба Георги Бижев, а ние я подкрепихме, защото смятаме, че спортът е един от начините да се възпитават добри хора. Както и друг път съм казвала, нашата мисия е не само да даваме знания, а да възпитаваме и да изграждаме характери. Към идеята се присъедини и Баскетболен клуб "€žЛокомотив" и така се заформи един голям спортен празник€, обясни директорката на училището Нели Атанасова.

http://regnews.net/bg/lokomotiv-i-su-vicho-grancharov-organiziraha-priyatelski-sreshti-v-denya-na-dobroto/#.W-rk99Uzbcs

 


Страница 9 от 45