Начало Актуално

Актуално
Ученическият авариен екип на БЧК взе участие в Общинското учение „Раховец“ ПДФ Печат Е-мейл

1uchenieУченическият авариен екип на БЧК към СУ "Вичо Грънчаров"в Горна Оряховица взе участие в Общинското учение "Раховец"и Общинския план за защита при земетресения и промишлени аварии, проведени на 26.ІХ.2017г."Земетресение" предизвика "дерайлирането"на цистерна с амоняк и пътнически вагон на Товарна гара в Горна Оряховица, а носеща конструкция на сградата на ПГЖПТ "Никола Вапацорв" поддаде и се наложи евакуация на ученици. Това всъщност не са реално случили се инциденти, а проиграни днес в рамките на общинско учение "Раховец"на тема -Дейност на органите на изпълнителната власт, единната спасителна система на населението по осигуряване защитата при аварии, бедствия и пожари". Дейностите се проведоха в две части - на територията на ЖП гара Горна Оряховица и на територията на Професионалната гимназия по жп транспорт.Учението проигра как от дерайлиралата цистерна е образуван токсичен облак, който пречи на хората в пътническия вагон да го напуснат. При дерайлирането част от пътниците са получили различни по вид и сложност травми.След извършване на спасителните действия, доброволците от ученическия авариен екип към Средно училище "Вичо Грънчаров" оказаха първа долекарска помощ на 14 пострадали с изгаряния, кръвотечения, охлузни рани, счупвания в областта на ръката и в областта на долния крайник. Ученици, доброволци от Младежкия авариен екип на БЧК град Велико Търново и психолог оказваха психологическа помощ на 16 пострадали вследствие на уплаха и стрес. След като на всички пострадали бе оказана първа помощ, те бяха транспортирани до най-близкия център за оказване на спешна медицинска помощ.

 
Младежка Каравана/Youth Caravan/ ПДФ Печат Е-мейл

logo obedineno

СУ "Вичо Грънчаров" е определено от неправителствени организации за провеждане на дейности от мащабна информационна кампания . На 18.09.2017 г. от 14.00 часа в Актовата зала, Младежка Каравана/Youth Caravan/ ще представи презентация пред учениците от паралелките с профил "Чуждоезиков "Английски език" за популяризиране на възможностите, които програма Еразъм+ предлага за младите хора. На среща с учениците, представителите на сдружение "Алтернативи Интернешънъл"от Благоевград, доброволци на младежкия парламент и младежи-доброволци от европейски държави, ще запознаят присъстващите чрез презентации и неформални образователни игри с възможности за образование, обучение, доброволчество, стаж, младежки обмени в Европа, които са напълно достъпни и безплатни за всички млади хора. Работният език на срещата е английски, което дава възможност младежите да приложат на практика знанията получени в училище в разговор с доборволците от ЕС.

Локалният партньор за Горна Оряховица е сдружение "Младежка толерантност", които са предоставили в училището и ЕВРОДЕСК точка.

 
Информационни родителски срещи ПДФ Печат Е-мейл

1 Родителска срещаУважаеми родители, предстои откриването на новата учебна 2017-2018 година в нашето училище.

За по-добра координация между учители, родители и ученици, ще се проведат информационни родителски срещи.

За учениците от І до ІV клас на 19.09.2017г. от 17.30 часа.

За учениците от V-ХII класове на 20.09.2017 г. от 17.30 часа.

Добре дошли! Очакваме Ви  и благодарим, че сте с нас!

 
За родителите на бъдещите първокласници - старт на прием 22-05-2017 г. ПДФ Печат Е-мейл

1 klas2017Уважаеми родители на бъдещите

първокласници за учебната 2017/2018г.!

От тази учебна година всички деца, кандидатстващи за прием в първи клас, задължително се регистрират в електронната система.

Повече информация за системата от правила може да откриете в сайта на Община Горна Оряховица

Публичният линк за достъп до системата е:
.

.

Уважаеми родители,

Резултатите от първо класиране ще бъдат обявени на 05.06.2017г.

  1. Резултатите от всяко класиране се публикуват на сайта за прием, както и на информационното табло за родители във всяко училище и в срок, определен от Община Горна Оряховица.
  2. Класираните деца трябва да бъдат записани в училището в указания срок, съгласно Календарния график на дейностите, определен от Община Горна Оряховица. Начална дата за записване 06 юни 2017 г.От 9.00 часа на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.
  3. Незаписани в този срок деца, автоматично отпадат от приетите, губят входящия си номер, с който са участвали в класиране и могат да кандидатстват отново за прием с нов входящ номер и ново заявление.
  4. При записване в училището е необходимо заявителят да представи в указания срок следните документи:

*оригинал и копие на документа за адресна регистрация;

*копие на удостоверение за раждане на детето;

*оригинал на удостоверението за задължително предучилищно образование;

*документите, доказващи критериите, избрани в заявлението за прием;

*документ за настойничество, в случай, че заявлението е подадено от настойник.

  1. Дете, което е класирано и записано в училище, не може да получи нов входящ номер и да участва в следващи класирания.

За повече информация следете сайта ни!

 
За родителите на бъдещите първокласници - старт на прием 22-05-2017 г. ПДФ Печат Е-мейл

1 klas2017Уважаеми родители на бъдещите

първокласници за учебната 2017/2018г.!

От тази учебна година всички деца, кандидатстващи за прием в първи клас, задължително се регистрират в електронната система.

Повече информация за системата от правила може да откриете в сайта на Община Горна Оряховица

Публичният линк за достъп до системата е:
.

.

Уважаеми родители,

регистрацията на заявления за прием в първи клас ще е активна на 22.05.2017г. в 8:00ч.

С едно заявление кандидатствате за до три желани училища в общината.

Близнаците кандидатстват с едно заявление - в заявлението се вписват данните на всички близнаци.

Системата ще бъде затворена за регистрации и редакции на 30.05.2017г.

Резултатите от първо класиране ще бъдат обявени на 05.06.2017г.

За повече информация следете сайта ни!

 


Страница 10 от 36