Начало Проекти

Проекти


ПОРЕДЕН УСПЕХ ЗА ЕКИПА НА СУ „ВИЧО ГРЪНЧАРОВ“ ПДФ Печат Е-мейл

myzeiНашето училище е едно от четирите училища от област Велико Търново и единствено от Горна Оряховица, одобрено за участие в Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда", Модул "Културните институции като образователна среда" - 2019. Ученици от V, VI и VIIклас и техните учители - Росица Петрова, Михаела Антова, Пепа Колева и Евдокия Карагеоргиева ще реализират дейности в извънучилищна среда, които са алтернатива на "€žтрадиционните" уроци. Проектът ще се осъществява съвместно с Исторически музей гр. Горна Оряховица, с което се разширява образователната среда. Основните активности ще са изработване на концепция за създаването на образователна игра в музея - "Интерактивен пъзел за музейни експонати", участие в театрални възстановки на исторически събития от родния край, изработване на макети, създаване на училищна музейна експозиция, анализиране на артефактите от постоянната експозиция в музея и проучване на родния бит, разработване на съчинения и есета.

 
Финал на проекта "Единни и толерантни към интеграция" с кръгла маса ПДФ Печат Е-мейл

Заключителна кръгла маса, на която се отчитат и обсъждат дейностите по проекта "€žЕдинни и толерантни към интеграция", се провежда днес в СУ "€žВичо Грънчаров" в Горна Оряховица. Проектът, по който горнооряховското училище си партнира с ОУ "Св. св. Кирил и Методий" в добричкото с. Дончево, започна през учебната 2017/ 2018 г. Той е защитен пред ЦОИДУЕМ, а негов ръководител е директорът на СУ "Вичо Грънчаров" - Нели Атанасова.

Основната цел на проекта бе да покаже, че ученици от различни етноси могат да творят, танцуват и спортуват в екип. Ето защо в двете училища бяха създадени по няколко клуба с аналогични имена, в които децата се изявиха като много по-мъдри от възрастните - те постигнаха истинска симбиоза, без да се делят по етнос и религия.

Освен дейностите на клубовете, две големи срещи бяха проведени по проекта. През 2018 г. общо 107 деца от СУ "Вичо Грънчаров" гостуваха в Дончево, а визитата бе върната през май 2019 г. Гостуванията бяха именувани Фестивали на приятелството.

Изумихме се от реакцията на децата и от двете училища - "те се държаха едни с други като с истински приятели", разказа Вяра Ненова, ръководител на Клуб "€žЗанаятчийница" в ОУ "Св. св. Кирил и Методий". Ненова сподели още, че по проекта голяма част от децата в училището в Дончево са имали възможността за пръв път да контактуват с връстници от населени места извън региона, в който живеят. Така те разбират, че не са аутсайдери, придобиват повече вяра в себе си и създават дълготрайни приятелства.

Всяка от срещите завършила със спортен празник, който още веднъж показал, че различните могат да бъдат единни и толерантни, по-човечни и неагресивни, че могат заедно да търсят корените си, опознавайки историята, бита и традициите си.

По проекта бе работено и с родителии с учители. В началото на проекта бе проведен тренинг с ръководителите на клубовете. От своя страна пък те проведоха тренинг с родителите на деца, участващи в проекта и учителите в съответното училище. Интересът бе огромен.


На кръгла маса в Добрич и Горна Оряховица бе направен отчет за извършените дейности и изпълнените цели. Коментирани бяха варианти за продължаване на дейността.
Съвместната работа на СУ "Вичо Грънчаров" и ОУ "Св. св. Кирил и Методий" ще продължи и след края на проекта. Двете страни се ангажират да поддържат редовна видеоконферентна връзка, като така, контактувайки, ще надграждат постигнатото с проекта "€žЕдинни и толерантни към интеграция".

http://regnews.net/bg/su-vicho-grancharov-priklyuchva-rabota-po-proekt-za-tolerantnostta/?fbclid=IwAR3-tO5yFLa2I2kfKmlXBcEnJVda1hPsJAgARO-tMT0V7IyWgPnuyLP6DdE#.XWj2ay4zbcu

за Дончево

http://dobrudjabg.com/novina/zakliuchitelna-krygla-masa-po-proekt-edinni-i-tolerantni-kym-integraciq-se-provede-v-uchilishteto-v-donchevo/54450

 
ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ СУ „ВИЧО ГРЪНЧАРОВ“ КЪМ ПРОГРАМА „ERASMUS+” ПДФ Печат Е-мейл

Lоgо Erazam

Разработеният от училището проект -€ž "Аз не съм различен" предвижда екип от 8 учители да бъде обучен в Италия за подобряване на работата по отношение на подкрепящата среда в училище. Дейностите по проекта са насочени към надграждане на професионалната подготовка на педагогическите специалисти при работата им с деца и ученици със специални образователни потребности.

Основната цел е повишаване капацитета на образованието и адаптация към високотехнологичните изисквания на съвременното общество чрез интензивно внедряване на разнообразни форми на обучение. Придобиване на опит от педагогическите специалисти в разработване на учебното съдържание по удобен за възприемането от децата начин и използване на нови образователни практики, платформи и програми за получаване на качествено образование. Акцент е поставен върху ефективното приобщаване на учениците, адаптиране на учебната среда към потребностите на всяко дете и възможност да развият в оптимална степен своя потенциал, повишаване на мотивацията и сътрудничество с различни институции.

Осъществяването на проекта е резултат от необходимостта за прилагане на дългосрочни стратегии за социализация на всички деца към училищната среда и кореспондира с образователна политика за деца със специални образователни потребности на Европейския съюз.

В края на проекта е предвидено разработване на уеб сайт от участниците и реализиране на вътрешноинституционални квалификации за споделяне на натрупания опит.

 
Оценка за учителите в училището ПДФ Печат Е-мейл

12 IMG 3752Учителите и екипът на проекта "Единни и толерантни към интеграция", който се изпълнява от СУ "Вичо Грънчаров" в партньорство с училище от с.Дончево, община Добрич бяха поканени за участие в мобилност в гр. София. Провежда се по нова иновативна технология и е част от проект "€žEthnic minority integration school hub", финансиран по програма "Еразъм+", Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Училищно образование. Партньори по проекта са "Eurothink" - Център за европейски стратегии, Скопие, Северна Македония и Начално училище "Сан Карлос", гр. Мадрид, Кралство Испания.

Една от основните дейности и важна част от проекта и програмата на провеждащото се събитие е провеждането на Уебинари за всяка мобилност.. Предвидени са три мобилности -в София, в Скопие и в Мадрид, свързани със събирането и адаптирането на добри практики за повишаване на уменията и компетенциите на представители на пряката целева група. В края на проекта ще се издаде и електронен Наръчник за добри педагогически практики за образователна интеграция, който ще бъде официално представен на Заключителна конференция в град София.

111 IMG 3749Участието на учителите от СУ"Вичо Грънчаров" им дава възможност за усвояване на нови умения и проучване на добрите практики от други училища в българия и Европа.

Този Уебинар обединява видеоконференции в облак, онлайн срещи, групови съобщения и софтуерно дефинирано решение за конферентна зала в една платформа. В него участват директори, учители, медиатори, педагогически съветници и психолози от България, Македония и Испания, като обменят добри практики, споделят за работата си, проблеми, техните решения, говорят за постиженията на своите ученици и за своите собствени като експерти.

Дейността е част от заложената стратегия на училището за използване на технологиите в съвременното преподаване на материала адаптиран с иновациите в ИТтехнологиите.

http://regnews.net/bg/su-vicho-grancharov-uchastva-v-proekt-s-partnori-ot-sofiya-skopie-i-madrid/#.XIuHfiIzbcs

 
Среща с писател - проект на училищната библиотека към СУ „Вичо Грънчаров“ ПДФ Печат Е-мейл

11 IMG 3578Читателският клуб "Млади оценители" към библиотеката на СУ "€žВичо Грънчаров" проведе специална среща с писателката Красимира Кожухарова. Авторката неотдавна представи първата си книга "По струните на времето", създавайки небивал интерес всред обществеността на Горна Оряховица. В новосформирания клуб на училището, който е един от 40-те клуба в България разработен на базата на проект-€žЧитателски клубове "Бисерче вълшебно" към фондация Детски книги, писателката има друга задача. Това е да създаде интерес у младите читатели към писането. Да им вдъхне увереност в желанието им да четат и да се пробват да създават книги. Това е част от обучението им за да се научат аналитично да прецизират прочетеното. Чрез своите нови умения младите читатели ще могат да отсяват литературата, подходяща за тяхната възраст и по този начин да предлагат своите анализи на издателството. Идеята е на пазара да излизат детски книги, които наистина са желани от своите читатели. Чрез увлекателен разказ за своите детски години, г-жа Кожухарова увлече младите си приятели, които с възхищение предаваха от ръка на ръка нейната книга донесена и подарена на училищната библиотека. Задавайки много въпроси и в непринуден разговор неусетно отмина един час. В края на събитието децата пожелаха писателката да им остави автограф на специалните дневници, които започват да попълват, четейки книгите предложени от издателството.

Проектът Читателски клубове "€žБисерче вълшебно" се изпълнява с финансовата подкрепа на Обществения Борд на Telus International Europe.

http://regnews.net/bg/pisatelka-gostuva-na-chitatelskiya-klub-kam-bibliotekata-na-su-vicho-grancharov/#.W_ee8jgzbcs

http://www.biserche.com/uchenici-ot-gorna-orjahovica-osnovavat-chitatelski-klub-biserche-valshebno/

http://www.biserche.com/mladite-oceniteli-ot-gorna-orjahovica-sreshta-s-pisatel/

 
УЧАСТИЕ В ИНИЦИАТИВАТА „МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН“ 2018 ПДФ Печат Е-мейл

1 menidgar IMG 20181030 125029Седемнадесетото издание на инициативата на Джуниър Ачийвмънт България "Мениджър за един ден"се проведе на 30 октомври 2018 г. Участието на СУ "Вичо Грънчаров" като организация домакин в това начинание е вече традиционно. Така се дава възможност на възпитаниците на училището и други желаещи да се запознаят отблизо с управлението и дейностите на учебното заведение.

Макар и само за ден ученици от девети клас заеха няколко основни мениджърски позиции в училището. Мартина Йорданова беше директор, Станислава Люцова беше заместник-директор, а Иван Иванов -педагогически съветник.

2 menidsar IMG 20181030 124823Младите сътрудници се запознаха с мисията, визията, стандартите на работа и етичните практики в училището и отговорностите и задълженията на заеманата от тях длъжност. Присъстваха в работни срещи през учебния ден, изпълняваха задачи, бяха насърчавани да предлагат идеи и да изказват мнения.

В края на работния ден учениците, влезли в ролята на своите ръководители споделиха, че са се докоснали до нещо много интересно и вълнуващо, придобили са увереност в собствените си сили и се чувстват удовлетворени.

За участието си в инициативата на Джуниър Ачийвмънт България младите мениджъри получиха сертификати.

 
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВИЧО ГРЪНЧАРОВ” СЕ ВКЛЮЧВА В ИНИЦИАТИВАТА „МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН“. ПДФ Печат Е-мейл

За седемнадесети пореден път Джуниър Ачийвмънт България организира инициативата "Мениджър за един ден". Събитието ще се проведе на 30 октомври 2018 г. Включването на нашето училище в това начинание е вече традиционно.

Ученици от цялата страна отново ще преживеят един реален работен ден в малки и големи компании, държавни и общински институции. Освен че предлага възможности за ефективна професионална ориентация, за много от Вас, младите хора, това преживяване оставя незабравим отпечатък за цял живот и е първа стъпка в вашата успешна реализация на все по-конкурентния пазар на труда. На местно ниво "Мениджър за един ден" може да послужи за запознаване с профила на компаниите и възможностите за професионална реализация в нашия град или област.

Инициативата ще се проведе в цялата страна. Партньори ще бъдат министерства, общини, училища и български и международни компании.

Каним учениците от X, XI и XII клас да участват, регистрирайки се на платформата mfd.jabulgaria.org.

 


Страница 1 от 14