Начало Проекти

Проекти


ПРОЕКТ 2015-1-BG01-KA101-013859 ПДФ Печат Е-мейл

CRNOПРОЕКТ 2015-1-BG01-KA101-013859logo-EU flag

The Three I’s – Inspire, Ignite, Instill–  

Програма „Еразъм +“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“,

сектор „Училищно образование“ 

Учителите по английски език в СОУ „Вичо Грънчаров“ започнаха осъществяването на проект по  програма „Еразъм+” , Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“.

     Основната цел на настоящия проект е, чрез възможностите, които дава програмата Еразъм+, да се осигури достъп на учители от училището до добри и работещи европейски практики, които да служат като пример в работата им, а също така и да се осъществят ползотворни контакти с експерти и методисти с дългогодишен опит и с техни колеги от други европейски страни.

     В проекта училището планира двуседмични обучения  във Великобритания. Програмата на обученията е изключително разнообразна .  Започва с методически семинари, които включват представяне и проиграване на множество дейности за повишаване мотивацията, изявяване на творческия потенциал и въображението на учениците, дейности за интегрирано развиване на четирите умения, дейности за развиване на уменията за творческото писане, използване на автентични материали и съвременни технологии. Предвидени са посещения на театъра на Шекспир, на парламента в Лондон, на училища с наблюдения на часове по английски език, семинари за живота в съвременна Великобритания,  екскурзии до различни градове.

     В резултат на проекта, очакваме да се подобри качеството на преподаване на английски език не само в училището, но и в общността, да се прилагат добрите европейски практики, да се повиши мотивацията за учене на учениците и да се повиши увереността и самочувствието на учителя в справянето с предизвикателствата в професията, да се мотивират младите кадри да останат в системата на образованието.  Планираме да се създаде позитивна атмосфера, която ще спомогне да се повиши желанието на учениците да присъстват в часовете и да са активни участници в дейностите с цел превенция на ранното отпадане от училище.

    В дългосрочен план целим да се разшири кръгозора на нашите учениците, да се удовлетвори потребността им за модерно образование, да се повиши активното участие на младите хора в обществения живот на града и страната, да се изградят у тях необходимите умения за ефективно общуване на английски език с хора от другите европейски страни в професионалната им кариера, да се създават възможности за разширяване на контактите им с връстници от целия свят за успешно реализиране на техните идеи и инициативи.

 
СОУ „Вичо Грънчаров“ бe домакин на втора транснационална мобилност по проект Еразъм+, КД2 ПДФ Печат Е-мейл

logo Erasmus

ВИСОКА ОЦЕНКА ОТ ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ВТОРА ТРАНСНАЦИОНАЛНА МОБИЛНОСТ НА

СОУ „ВИЧО ГРЪНЧАРОВ“ ПО ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ+

Срещата в СОУ „Вичо Грънчаров“, Горна Оряховица се проведе през периода 9-13 Май 2015 г. с цел да  се проучи темата за миграцията с ученици, учители, родители и представители на местни организации, на общността, неправителствени организации и работещи в семинар за историята и културното наследство на страната ни исеминари в 2 дни на тема: "Реализирането на младежите - възможности за младите европейци" и презентация  на електронното списание на проекта. SAM 0227a

Работата по проекта започна с красива церемония по откриването, където всеки участник бе приветстван и с изпълнения на мажоретния състав на училището, млади певчески таланти и на нашите приятели от сдружение "Младежка толерантност" и Горнооряховски младежки парламент. През следващите дни по прогарама се проведоха изключително ползотворно семинарите с подготвени презентации на тема "Реализирането на младежите - възможности за младите европейци" и дискусии. Всички гости имаха възможност да се докоснат до българската история и култура с организираните ексурзии до Арбанаси, Велико Търново, Трявна и Боженци. Трудна и емоционална беше раздялата на ученици и учители в края на срещата по проекта. Ще запазим хубавите спомени от работа ни по проекта в България.

Скъпи приятели до нови срещи в Белгия, Кипър, Франция, Гърция, Полша и Германия!

Българсият екип на проект Еразъм+

5-05-2015

 
НАЦИОНАЛЕН ОНЛАЙН КРЪГ-„ЦВЕТНА ОЛИМПИАДА“ ПДФ Печат Е-мейл

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА 

Със съдействието на РИО на МОН,

Българска академия на науките, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Асоциация на учителите по български език и литература

НАЦИОНАЛЕН ОНЛАЙН КРЪГ

ЕЛЕКТРОННО ИЗДАНИЕ

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ И РЕГЛАМЕНТ

Националният онлайн кръг в „Цветна олимпиада“ е съревнование, което се провежда едновременно в цялата страна по български език и литература, английски, немски и френски езици, математика и информационни технологии. 

Организация:

Времетраене: един астрономически час (60 минути)

Дата: 28 април 2015 г.  Начало – 14:00 ч  Край – 15:00 ч.

Провеждане:

Организира се в училищата. Директорите на училищата определят квесторите и задълженията им. По изключение и представяне на основателна причина на участника да не присъства в училището, се допуска решаване на задачите у дома при наличието на компютър или лаптоп с достъпна интернет връзка.

Участието не е анонимно и е индивидуално. В националния онлайн кръг могат да участват ученици, които са се класирали и са заели първо място на областния кръг в „Цветна олимпиада“. Учениците се допускат до решаване на теста посредством име, фамилия, e-mail, които са предварително предоставени на организаторите. Не се допуска повторно влизане в платформата след като участникът веднъж е излязъл от системата. При повторно влизане се зачита само първият резултат.

при възникнали въпроси, Вили Минчева, тел. 0886 555 559

 

 

 
„Проектът на нашия клас – за живот без тютюн 7” ПДФ Печат Е-мейл

11-proekt-IMG 1771През учебната 2014/2015 година учениците от СОУ „Вичо Грънчаров” участват в Националния ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн 7”.

Проектът на СОУ „Вичо Грънчаров” е озаглавен „Спрете дотук и започнете на чисто”.Целта му е възможно най-голям брой ученици, които пушат, да осъзнаят вредността на навика и да се откажат от него. Към това решение те са насочвани чрез създаване и популяризиране на брошури и видеоклипове по темата, както и чрез обучение от типа „връстници обучават връстници”. Обучението се   провежда в две групи: „Защо не пушим?”и ” Защо ние се отказахме да пушим?”

Целта е да се заменим необходимостта от запалване на цигара с полезни и интересни занимания. Да се докаже, че може да се живее приятно и без цигарен дим. Проектът е замислен да мотивира учениците да осъзнаят ползите от среда, свободна от тютюнев дим, и да бъдат подтикнати околните към отхвърляне или ограничаване на тютюнопушенето. Това е една от възможностите за насърчаване на младите хора, притежаващи потенциал и проявяващи интерес към проблемите, свързани с тютюневия дим, да развият и осъществят идеите си в тази посока. Конкурсът е част от инициативите на Министерството на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора, в изпълнение на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето в Република България. Проектът  ангажира вниманието на учениците чрез интерактивни методи, разработване на презентации, видиоклипове, есета и рисунки по темата. Мотивира целта им за отхвърляне тютюнопушенето и тютюневият дим от своя живот и да подтикнат околните към ограничаването им. С този проект се цели да се откажат по- голям процент от пушачите и да се  покаже, защо не трябва да започват, колко много вредятцигарите  не само на тях, но и на околните. Нещо повече, освен здравословни тютюннопушенето поражда и поведенчески проблеми (закъснения за час, отсъствия и прочие). Целта  е да подтикнем тези ученици да осъзнаят ползите от среда, свободна от тютюнев дим, да отхвърлят или намалят тютюнопушенето.

На 31.03.2015 година се проведе работна среща по проекта съвместно с Регионалната здравна инспекция град Велико Търново. Представени бяха презентации на ученици от 6 клас, есета на ученици от 7 клас, видеоклип на ученик в 7 клас, рисунки на ученици от 11 клас. На срещата бе представен и сборник „Психотропни и наркотични вещества. Сексуално и репродуктивно здраве”, който отразява влиянието им върху човешкия организъм. Сборникът е
част от литературата на библиотеката в СОУ „Вичо Грънчаров”. Раздадени бяха много брошури и други рекламни материали на гостите на работната среща – родители и ученици.

 
Първа транснационална мобилност по проект на програма „Еразъм +” за СОУ „Вичо Грънчаров” ПДФ Печат Е-мейл

logo ErasmusЕкип от шестима ученици и четирима учители от СОУ „Вичо Грънчаров” участва в първа транснационална мобилност  по проект на програма „Еразъм+”, КД2. Проектът е финансиран от Европейската комисия. Темата на проекта е „Европейците в движение – мигрантите между интеграция и традиция”. 1-erazam2015От 02 до 06 март 2015 се проведе първата среща на партньорите по проекта, които са от 10 различни държави – България, Белгия, Турция, Италия, Германия, Полша, Кипър, Гърция, Франция и Виликобритания. Домакин на дейностите по проекта бе  Езиковата гимназия в град Тренто, Италия. По време на визитата се организира изложба на тема „Разкажи ми твоята история за миграцията!", отразяваща целите и идеите на проекта. Всяка от държавите-партньори участва в изложбата с по три  плаката, които бяха предварително подготвени. Проведе се езиково състезание „Намери твоето съкровище“. Екипът от ученици, който се класира на първо място беше в състав трима ученика от България - Георги, Христиана и Радостина и двама от Полша. Основен акцент по време на визитата беше работата на нашите ученици по ателиета, заедно със съучениците им от държавите-партньори. Там те заедно рисуваха, представяха презентации, създаваха филми, подготвяха изложбата и постановка, в която взеха участие ученици от различни държави с мигрантски произход.Трогателна бе срещата с българско момиче, ученичка в ХІІІ клас - емигрантка, участник в проекта.

Учениците имаха възможност да използват знанията си по английски език, за да общуват с децата от страните-партньори, да създават контакти и приятелства и с още по-голям ентусиазъм да усвояват знания и умения, необходими им за бъдещата успешна реализация.

 
Четвъртоклсници от СОУ „Вичо Грънчаров” гостуваха в Община Горна Оряховица ПДФ Печат Е-мейл

pro kmeta-S5030633 resizeВ рамките на обучението си по проект УСПЕХ учениците от 4 „в” клас, с ръководител Даниела Велчева гостуваха на кмета инж. Добромир Добрев в Община Горна Оряховица. 

В клуб "Предприемачи" учениците от три години работят на различни теми по програмата „Джуниър Ачийвмънт” . Тази година те изучават общностите в своя град, а този урок бе посветен на вземането на управленски решения. В Гербовата зала децата разговаряха с кмета как се управлява Общината и трудно ли се вземат управленски решения. Инж. Добрев ги запозна със структурата и работата на общинска администрация, с ангажиментите на ресорните заместник-кметове, с дейността на Общинския съвет. „Училище за кметове няма. Отговорността на един кмет е много голяма, затова той трябва да има добър екип, с който да работи и на който да разчита”, каза на децата инж. Добрев. Малчуганите разгледаха кметския кабинет, но най-много емоции предизвика стола на градоначалника, за който имаше много желаещи да седнат. Децата посетиха и залата за електронно гласуване на Общинския съвет. На тръгване четвъртокласниците подариха на инж. Добрев макет на слънце, изработен от детски ръце и му пожелаха винаги, когато го погледне, да се сеща за усмихнатите децата на Горна Оряховица. Подариха му и ключ, с който да отваря вратите на града за добри дела!

 
СОУ „Вичо Грънчаров“ с проект по програма ”Еразъм +” ПДФ Печат Е-мейл

logo-EU flagСОУ „Вичо Грънчаров“ стартира успешно работата си по проект „YOUropeans on the move - migrants between integration and tradition“.

 

2DSC 5520

Проектът "Европейците в движение - на мигрантите между интеграцията и традиция" е по програма ”Еразъм +”, Ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”. Проектът се финансира от Европейската общност. В негоще вземат участие учители и ученици на възраст от 14 до 18 години от Германия, Великобритания, Беилгия, Франция, Италия, Гърция, Кипър, Полша, Турция и България. Ученици и учители ще реализират дейности по проекта и ще изготвят продукти през периода 01.09.2014-31.08.2017г. Чрез тях ще се подкрепи значението на темата за "Миграцията", която се отнася до всички европейски граждани, да се опознаят културата и традициите на отделните държави. Ще се споделят опит и идеи за намаляване процента на преждевременно напускащите училище и младежката безработица. Спрямо плана на проекта 2 учители взеха участие в среща за планиране в град Хамм, Германия от 10.11-14.11.2014 г. Там се проведоха дискусии между представители на училищата-партньори относно предстоящите дейности и тяхната организация.

 


Страница 8 от 14