Начало Проекти

Проекти


Програма „Училището - желана територия на учениците ",модул „Ритуализация на училищния живот". ПДФ Печат Е-мейл

Чрез проект учениците от СОУ”Вичо Грънчаров”Горна Оряховица са като колежани с новите си униформи

 

4_uniformiСОУ „Вичо Грънчаров" бе сред първите училища в община Горна Оряховица, които върнаха униформите в класните стаи. От началото на 2009г. учениците на училището рязко се отличават от всички останали. За разлика от родителите си, за които униформата беше омразен белег на подтисничество, повечето днешни деца с гордост носят отличителните знаци на родните школа. Това стана по проект и с финансовата помощ на Министерството на образованието, финансирането е по програма „Училището - желана територия на учениците ",модул „Ритуализация на училищния живот".

„Стойността на проекта на СОУ „Вичо Грън­чаров" е 47 000 лева, от които 30 % са осигурени от Училищното настоятелство.

През 2010г с нов проект към МОМН  бяха ушити допълнителни униформи и направени пуловери без ръкав с емблема на училището, като допълнение към униформата.

Идеята за униформи „узрява” във „Вичо Грънчаров” вече две години, самите деца са инициатори на новия стайлинг. Моделите са дело на учителката по рисуване Дочка Златева.

“Малките камъчета събарят колата и затова искаме да правим всяка възможна стъпка за активизиране на учениците и приобщаването им към училището”. Децата не само се радват на униформите. Новото облекло ги дисциплинира, намалява агресивността им и създава по-сериозно отношение към учебната работа, смята зам. директорът на „Вичо Грънчаров" Николинка Попйорданова. Освен това униформите скриват социалното неравенство в училище, смята тя.

Ние не искаме да върнем уравниловката от преди години. Всяко училище трябва да си има собствена униформа, тя трябва да е белег на принадлежност към един свят, а училището трябва да направи така, че учениците да се гордеят, че носят отличителните му знаци, допълни г-жа Попйорданова. За да продължи тази идея и догодина обаче, трябва родителите да бъдат убедени в полезността на еднаквото облекло. Така че, за да има униформи, училище и родители трябва да поработят заедно. А резултатите са вече на лице. Няма недоволни – новата визия се прие от всички ученици много добре и единствения проблем е с връзването на вратовръзките...
 
Проект на СОУ”Вичо Грънчаров” за озеленяване и подобряване на около училищното пространство ПДФ Печат Е-мейл

В СОУ ”Вичо Грънчаров” приключи проекта към Министерството на околната среда и водите ПУДОС спечелен в Националния конкурс по кампанията „Чиста околна среда” на тема Почистване на населените места и облагородяване на почистените площи” Чрез финансираните 1995 лева училището успя да осъществи едно дозалесяване на двете странични площадки, с помощта на фирма ОП „ППИ и Озеленяване „ от Общината и фирма „Витанов”, а с доброволен труд бе осъществено и всичко останало.

Движението около училището е по-интензивно и това създава по-големи опасности и създава условия за замърсяване на въздуха. От южната страна на училището също има озеленен терен, който бе прорасъл с издънки от фиданки и загрозяват площта. Освен това училището се намира в зона с интензивно движение и има нужда от по-голям озеленителен пояс около него, който да пречиства въздуха от вредните вещества. Всичко това даде основание да разработим и осъществим този проект. В предната част на терен, който е засаден с ниска растителност, но неговият естетически вид не е достатъчно добър, почистихме от ненужното и засадихме допълнително дървета, направихме кът за отдих пред главният вход на училището, да подобрим визията и на източната страна и отново да засадихме дървета. Това е една прекрасна възможност нашите ученици да приложат на дело получените знания за опазване на околната среда. Осъществена бе основната задача поставена чрез почистване на замърсените територии около училището и озеленяване за създаване на чисто и приветливо място където да се осъществяват учебния процес и свободното време на учениците от СОУ „Вичо Грънчаров”. Целта за опазване здравето на децата бе осъществена и чрез активна екологична дейност толкова необходима в нашето съвремие. Така учителите от училището работят и върху екологичното обучение на подрастващите. Съпричастността към проблемите на околната среда не е само въпрос на възпитание и осъзнаване, но и активно и доброволно участие в търсене на решения и осъществяването им.

 
Международна партньорската мрежа „Медиите в образованието” ПДФ Печат Е-мейл

СОУ ”Вичо Грънчаров”след оспорван избор спечели проект и е част от партньорската мрежа „Медиите в образованието”,  които създава месечен бюлетин „Media in Education News”.   Проектът сега включва и почти 100 италиански училища, които са свързани чрез   School of Robotics . Екипът на проекта твърдят, че обучението за информатика е платформа, важна не само за тези ученици, които искат да станат инженери и учени, но и за всеки ученик, тъй като предоставя силен метод на разсъждение и мощен инструмент за разпространяване на новости и иновации. Създаденият в мрежа бюлетин е насочена към хората активно ангажирани с насърчаване на върховите постижения за  използването на медиите в областта на образованието и е свързан с годишните награди Медея.

This newsletter is aimed at people actively engaged in promoting excellence in the use of media in education and is linked to the annual MEDEA Awards.

1medija

Click here to download the newsletter (PDF format)

Броят от март съдържа информация за:

• съобщение за медиите : обучение и  конференция на тема "Медията – живот към ерата на цифровите системи", организирана в Брюксел през ноември в сътрудничество с Министерството на образованието и фламандски и Европейската комисия, Генерална дирекция "Образование и култура"
• доклад за фински Политики медийното образование, от финландското общество относно медийното образование
• онлайн проучване за подбор на преподаватели, и на използването на видео клипове в класните си стаи, от Университета в Хъл (Великобритания)
• една статия по E-Motion проекта, насърчаване на младите хора да започнат учебни дейности чрез ИКТ и музика
• профил на FH Joanneum в Австрия, една национална точка за контакт на Медея
• новини от интересни събития, уебсайтове, инструменти и информация за различни фестивали, свързани с използването на медиите, насочени към сектора на образованието и обучението.

 
Проект „The handicraft and picture exhibition”-Занаяти и изложби в снимки ПДФ Печат Е-мейл

1zanajati
  1. Партньори на проект „The handicraft and picture exhibition” -Занаяти и изложби в снимки.
  2. Целта на проекта да се споделят идеи за културното развитие на държавите в ЕС.
  3. По проекта работят 155 партньори. Учители – Полина Москова, Ваня Христова, Пепа Хаджи Тодорова.
  4. Ученици 8 в, 7а класове. Учениците подготвят подходящи рисунки, които ще се прикачат на страницата на проекта за представяне на България.
 
Проект „Our drops never be tears” -Нашите капки, никога не сълзят ПДФ Печат Е-мейл
1deza
Партньори на проект „Our drops never be tears” - Нашите капки, никога не сълзят.
Проектът засяга важен екологичен проблем – опазване на водните ресурси.
Учители – Валентина Русева, Даниела Велчева, Ваня Христова. Ученици – 3 в клас.
По повод 22 март, на който отбелязваме като Световен ден на водата, учениците ще изготвят презентация с техни рисунки по темата. По проекта работят 133 партньори
 
Проект „MY FRIEND IS REAL FRIEND”- Моите приятели са истински приятели. ПДФ Печат Е-мейл
1zemno_kalbo
  1. Партньори на проект „MY FRIEND IS REAL FRIEND” - Моите приятели са истински приятели.
  2. Проектът има до момента 68 партньори от различни европейски страни, Турция и Македония.
  3. Учители – Мария Краева и Ваня Христова. Учениците – 6а, 6б, 6в класове. Учениците подготвят заедно с учителите писма на английски език с използване на различни рисувателни техники за тяхното оформяне.
 
Проект „Books which join nations and generations” Книги, които ще обединят народи и поколения ПДФ Печат Е-мейл
  • Партньори на проект 1proekt-knigi„Books which join nations and generations.” - Книги, които ще обединят народи и поколения.
  • Проектът има общо 32 партньора до момента. Учители от нашето училище – Аделина Райкова, Ваня Христова. Ученици – 7а  и 7 б класове.
  • Учениците подготвят презентации на английски език за Алеко Константинов като български автор.
 


Страница 14 от 15