Начало Преподаватели


Портфолио на учителите в СУ "Вичо Грънчаров"

Име Презиме Фамилия
Нели Михайлова Атанасова-директор
Нина Петрова Величкова-учител по български език и литература
Красимир Борисов Александров-учител по български език и литература
Пепа Богданова Колева-учител по български език и литература
Росица Иванова Генова-учител по български език и литература
Боряна Цветанова Кирилова -учител по английски език
Диана Тонева Николова-учител по английски език
Полина Денчева Москова-учител по английски език
Аделина Петрова Райкова-учител по английски език
Сия Георгиева Михайлова-учител по английски език
Милена Огнянова Димитрова-учител по испански език
Мариана Велчева-учител по немски език
Екатерина Иванова Георгиева-учител по руски език
Тодорка Иванова Иванова-учител по математика
Милена Георгиева Костадинова-учител по математика, информатика и информационни технологии
Десислава Иванова Йорданова-учител по математика,информатика и инфорамционни технологии
Стефка Иванова Паричева-учител по технологии и предприемачество и инфорамционни технологии
Ваня Боянова Христова-учител по информационни технологии
Даниела Христова Кенарева-учител по биология и здравно образование
Пепа Димитрова Хаджитодорова-учител изобразително изкуство и информационни технологии
Росица Ангелова Петрова-учител по история и цивилизация
Евдокия Николова Карагеоргиева-учител по география и икономика и история и цивилизации
Ивалинка Панова Рачева-учител по география и икономика
Ваня Димитрова Рускова-учител по физика и астрономия
Василка Ангелова Стоянова-учител по химия и опазване на околната среда
Еленка Радославова Йотова-учител по физическо възпитание и спорт
Ивайло Караивановчител по физическо възпитание и спорт
Стела Колчева Акиванова-учител по музика и информационни технологии
Соня Димитрова Тодорова-Учител група за целодневно обучение начален етап V-VII клас
Николай Борисов Колев -Учител група за целодневно обучение начален етап V-VII клас
Димитър Мирославов Байчев-Учител група за целодневно обучение начален етап V-VII клас
Анета Петкова Кожухарова-педагогически съветник
Красимир Върбанов Кръстев-учител по физическо възпитание и спорт
Антоанета Стоименова Станчева-начален учител
Ваня Анастасова Недкова-начален учител
Мариана Манолова Георгиева-начален учител
Маруся Антонова Йорданова-начален учител
Миглена Иванова Димитрова-начален учител
Татяна Христова Георгиева-начален учител
Зарка Петрова Гайдарова-начален учител
Славка Маринова Иванова-начален учител
Кремена Сашева Витанова-начален учител
Емилия Тодорова Димитрова-Учител група за целодневно обучение начален етап I-IV клас
Даниела Тодорова Велчева-начален учител
Десислава Данаилова Данова-начален учител
Мариета Ангелова Панева-начален учител
Боряна Дамянаво Петрова-Учител група за целодневно обучение начален етап I-IV клас
Вероника Емилова Божкова-Учител група за целодневно обучение начален етап I-IV клас
Георги Симеонов Касабов-Учител група за целодневно обучение начален етап I-IV клас
Денка Йораднова Балабанова -Учител група за целодневно обучение начален етап I-IV клас
Анка Николова Йовчева-Учител група за целодневно обучение начален етап I-IV клас
Ива Стефанова Иванова-Учител група за целодневно обучение начален етап I-IV клас
Стефка Димитрова Попова - Учител група за целодневно обучение начален етап І-ІV клас
Татяна Лилова Кирова-Учител група за целодневно обучение начален етап I -ІV клас
Стефка Илиева Маркова-учител подготвителна група
Евелина Валентинова Филева-Илиева-логопед