Начало Преподаватели


Портфолио на учителите в СУ "Вичо Грънчаров"

Име Презиме Фамилия
Нели Атанасова-директор
Росица Илиева- заместник- директор
Михаела Антова-учител по български език и литература
Красимир Александров -учител по български език и литература
Пепа Колева-учител по български език и литература
Росица Генова-учител по български език и литература
Боряна Кирилова-учител по английски език
Диана Николов а-учител по английски език
Даниел Николов-учител по английски език
Аделина Райкова-учител по английски език
Тихомира Кирацова-учител по испански език
Мариана Велчева -учител по немски език
Екатерина Георгиева-учител по руски език
Стоянка Николова-учител по математика
Тодорка Иванова -учител по математика
Милена Костадинова-учител по математика, информатика и информационни технологии
Десислава Йорданова-учител по математика,информатика и инфорамционни технологии
Екатерина Георгиева-учител по технологии и предприемачество
Ваня Христова-учител по информационни технологии
Даниела Кенарева-учител по биология и здравно образование
Мартина Нешкова-учител изобразително изкуство и информационни технологии
Росица Петрова-учител по история и цивилизация
Евдокия Карагеоргиева-учител по география и икономика и история и цивилизации
Ивалинка Рачева-учител по география и икономика
Ваня Димитрова-учител по физика и астрономия
Василка Стоянова-учител по химия и опазване на околната среда
Еленка Йотова-учител по физическо възпитание и спорт
Ивайло Караиванов чител по физическо възпитание и спорт
Стефан Печикамъков-учител по музика и информационни технологии
Вероника Русева-Учител група за целодневно обучение начален етап V-VII клас
Тихомира Кирацова - Учител група за целодневно обучение начален етап V-VII клас
Анета Кожухарова-педагогически съветник
Красимир Кръстев-учител по физическо възпитание и спорт
Антоанета Станчева-начален учител
Ваня Недкова-начален учител
Анелия Василева-начален учител
Мариета Панева-начален учител
Миглена Димитрова-начален учител
Татяна Георгиева-начален учител
Зарка Гайдарова -начален учител
Славка Иванова-начален учител
Кремена Витанова-начален учител
Десислава Данова -начален учител
Даниела Велчева-начален учител
Емилия Димитрова-Учител група за целодневно обучение начален етап I-IV клас
Татяна Кирова-Учител група за целодневно обучение начален етап I -ІV клас
Вероника Божкова-Учител група за целодневно обучение начален етап I-IV клас
Георги Касабов-Учител група за целодневно обучение начален етап I-IV клас
Денка Балабанова -Учител група за целодневно обучение начален етап I-IV клас
Анка Йовчева-Учител група за целодневно обучение начален етап I-IV клас
Ива Иванова-Учител група за целодневно обучение начален етап I-IV клас
Стефка Попова - Учител група за целодневно обучение начален етап І-ІV клас
 Стефка Илиева Маркова-учител подготвителна група
Стела Илиева - ресурсен учител
Евелина-Илиева-логопед