ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС >>>> Прием първи клас <<<< ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС ------------------------------------------ ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 4 КЛАС >>>> Прием след завършен 4 клас <<<< ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 4 КЛАС
Начало
СУ "Вичо Грънчаров" - град Горна Оряховица

Приносът на информационните технологии за развитието на съвременното общество ПДФ Печат Е-мейл

През месеците юли – август 2007 г. учениците Николай Маринов, Пламен Борисов, Мариян Млеченков и Александър Добрев участваха в триседмична Лятна изследователска школа във Варна и Узана / ЛИШ /, към УчИМИ /Ученически институт по математика и информатика/ към БАН, на разноски на института. За трети пореден път СОУ „Вичо Грънчаров” бе домакин на Областното състезание по информатика и информационни технологии на тема „Приносът на информационните технологии за развитието на съвременното общество”.
В състезанието участваха ученици от VIII до XII клас в една възрастова група в избрана от тях категория: интернет-приложения, мултимедийни приложения и мултимедийна презентация. В постер – сесията участваха проекти на ученици от V - VIII клас. На първо място в категория „ Интернет-приложения „ – ученикът Александър Добрев спечели първа награда с проекта си „ Сайт за деца със СОП”.

Екипът от ученици Николай Маринов и Пламен Борисов участваха в X Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството” на фондация „ Еврика” в категория мултимедийни разработки с проекта „ Астрономия – он-лайн”.
Николай Маринов участва с проект в Международния фестивал на анимацията Animofest – Bratislava.

 
Информационни технологии ПДФ Печат Е-мейл

Информационните технологии навлизат все повече в живота на хората в резултат на технологичната революция, белязала ХХ и ХХІ век. Прогнозите на Бил Гейтс за бъдещето, че информацията ще бъде цифрова, вече се осъществяват. Достъпът до всеки вид информация за по-кратко време чрез on-lain услугите се разширява. Пътят за практическото приложение на информационните технологии е ясно изразен в приетата от Европейския съюз в Лисабон през 2000 г.
Стратегия за превръщането на Европа до 2010 г. в най-динамично развиващия се регион в света на основата на развитието на информационните и комуникационни технологии.
С това разбиране за ролята на информационните технологии се подходи преди девет години в СОУ ”Вичо Грънчаров”, град Горна Оряховица при разработването на пилотен проект за въвеждане на профил “Технологичен” – информационни технологии в българското образование, при което учителите и ръководството на училището подготвиха учебен план и учебни програми.
Засилващият се интерес у учениците към използването им показва, че трябва да започне тяхното прилагане в дидактическия процес навсякъде, където е възможно. Вече е натрупана значителна по обем литература и практически опит за приложението на информационните технологии. Световният опит за осъществяване на интерактивен начин на
обучение постепенно прониква, като се търси новата роля на училището, учителя, социалните последици и психо-терапевтичните възможности при този тип обучение.
Постоянно развиващите се дейности в паралелките с профил “Технологичен”-информационни технологии и профил “Природоматематически”- информатика са в унисон с Националната стратегия и План за действие за въвеждане на информационните и комуникационни технологии в българските училища. Целта на обучението чрез прилагащите се програми и включени модули е насочена към формиране на личности, които да са не само теоретично подготвени, но и да са уверени и творчески продуктивни при практическото приложение на информационните технологии.
Специализираните умения, които се получават в паралелките с профил ”Технологичен”-информационни технологии и „Природоматематически”-информатика се демонстрираха в редица състезания. Традиционно стана участието в ученическите конференции на УчИМИ /Ученически институт по математика и информатика/ към БАН и ученически секции към ежегодните конференции на СМБ в курорта
„ СВ. Константин и Елена”. Двама наши ученици – Боян Георгиев и Ангел Владов, през 2006 г. получиха студентски права за СУ „ Климент Охридски”, в резултат на отличното си представяне с проекта „Интерактивни карти”.


През 2007 г. четири проекта се представиха много добре, като два от проектите на Свилен Христов и на Александър Добрев – съответно филмът „Спасете Земята сега, утре ще е късно” и Сайтът за деца със СОП, получиха специални награди за активна гражданска позиция и
за разработки с висока социална значимост. Традиционно е и участието на училището ни в Националната олимпиада по информационни технологии, като през 2005 г. един ученик – Венелин Илиев, получи студентски права за ПУ „ Паисий Хилендарски” за достойното си представяне.

Екип ученици през 2006 г. отлично се представи в ХХХV Пролетна конференция на СБМ. През есента на 2006 г. екип ученици участваха успешно с разработен урок по физика. Екип от ученици подготвиха материали за IX международен конкурс „Европа в Училище” под патронажа на Съвета на Европа, Европейската комисия и Европейския парламент, с генерално мото „Да бъдеш гражданин на променяща се Европа”. Изготвената за конкурса компютърна
анимация получи втора награда. Членове на екип от XI и XII клас бяха наградени с участие в Международна младежка среща в Германия и Кипър. Ученици от паралелките с профил ”Природоматематически”-информатика - Николай Маринов и Пламен Борисов, участваха в международен проект за отбелязване на Деня на безопасния Интернет – 06.02. 2007 г. в Блогатон – състезание. В него участваха над 200 проекта на училища от ЕС, Норвегия, Исландия и България. Заедно с полското училище im Powstankow Willkoplskich Nowe Skalmilrzyice се изработи мултимедийна презентация по темата "е-Лично пространство" (e-privacy).

 
Профил "Технологичен" - Информационни технологии ПДФ Печат Е-мейл

През новата учебна година учениците със засилен интерес към информатиката и информационните технологии работят в учредената школа. Разделени са в три групи: 9 -12 клас под ръководството на г-жа Ваня Христова, която е с придобита IV – та квалификационна степен и има огромен принос за успехите на отбора. С по-малките ученици 5 -7 клас работи г-жа Милена Костадинова, която е с придобита V – та квалификационна степен.
В тази група учениците стартираха също успешно, като един от тях - Венелин Стефанов от V клас се класира за национално състезание. С групата по информатика 9 -12 клас работи г-жа Десислава Йорданова, като учениците активно се подготвят за предстоящите състезания и олимпиади. Преподавателите г-жа Стефка Паричева и г-ца Йоана Ганева са администаратори на реализирания проект – Ученически дневник, който е разработен от бивш наш ученик и състезател на школата – Венелин Илиев, който в момента е студент в Пловдивски университет , специалност “Информатика”.

 
Годишната конференция на СБМ, к-с Боровец ПДФ Печат Е-мейл

В Ученическа секция на годишната конференция на СБМ, к-с Боровец, Мариян Млеченков и Александър Добрев имаха отлично представяне,с което добиха право на участие на издръжка на БАН в лятната изследователска школа – Варна – Узана, съвместна подготовка с Националните отбори по информатика и ИТ във Варна.

Пламен Борисов и Николай Маринов също се представиха отлично и получиха отлични оценки 6,00 по информатика за прием в ПУ „Паисий Хилендарски”.

 
VІІІ ученическа конференция по Математика и Информатика към УчИМИ ПДФ Печат Е-мейл

В гр. Пловдив от18 до 21 януари 2008г. бе проведена VІІІ ученическа конференция по Математика и Информатика към УчИМИ. Представени бяха четири проекта.
Учениците Мариян Млеченков и Александър Добрев от ХІ г клас получиха І награда в раздел „Интернет приложения” и покана за кастинг за участие в лятната научно-изследователска школа в Масачузецкия университет. Николай Маринов, Пламен Борисов, Йордан Кърджилов и Михаил Владимиров от ХІІ б и Александър Стойчев и Павел Кюркчиев от ХІІ г клас също се представиха отлично и получиха студентски права в Пловдивския университет.

 
Националната олимпиада по ИТ в София ПДФ Печат Е-мейл

На Националната олимпиада по ИТ в София Александър Добрев и Мариян Млеченков се наредиха на 10 място в групата Интернет приложения, като Александър получи 44 точки от 50 максимални на теста.

Учениците Александър Добрев и Николай Маринов бяха наградени от местния Ротари клуб с парични награди за постиженията им в национални и международни конкурси в областта на информатиката и информационните технологии.
С помощта на училищното настоятелство бе учредена в СОУ „ Вичо Грънчаров” – школа по информатика и информационни технологии с отговорник г-жа Ваня Христова, чрез която през следващата учебна година ще работи още по-активно с отбора по информатика и информационни технологии.

 


Страница 129 от 130