ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС >>>> Прием първи клас <<<< ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС ------------------------------------------ ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 4 КЛАС >>>> Прием след завършен 4 клас <<<< ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 4 КЛАС
Начало
СУ "Вичо Грънчаров" - град Горна Оряховица

Ученици организираха кулинарна изложба на традиционни ястия ПДФ Печат Е-мейл

Ден преди Коледа за всички ученици беше организирана кулинарна изложба на традиционни ястия на страните, чиито езици се изучават в училище. Бяха изложени голям брой ястия, представящи английската, руската и немската кухня. Донесените лакомства бяха истинско произведение на изкуството. Освен на примамливия външен вид, ученици и учители се насладиха и на вкусовите качества на специалитетите, направени от учениците, решили да участват в изложбата. Журито беше много затруднено да прецени кои са най-сполучливите и оригинални ястия и затова не бяха обявени първо, второ и трето място - всички ученици получиха грамота за участие.

 
Деня на благодарността ПДФ Печат Е-мейл

Четвъртият четвъртък на ноември е друг празник, особено популярен в англоезичните страни – Деня на благодарността. 8 а и 8 б клас отново празнуваха заедно. В актовата зала на училището за тях бяха организирани игри, свързани с произхода, традициите, ястията на Деня на благодарността. Учениците бяха разделени на 6 отбора, за отбора победител, събрал най-много точки от всички игри, имаше награди. Отрупаната с лакомства трапеза допълни празничното настроение на учениците.

На 16 ноември се отбелязва Деня на толерантността. За 4 поредна година в училище се организира конкурс за написване на есе на тема, свързана с толерантността. Радостен е фактът, че с всяка година участниците в конкурса се увеличават. Учениците бяха разделени в 3 възрастови категории- 7 и 8 клас, 9 и 10 клас, 11 и 12 клас. Най-добрите есета във всяка от категориите получиха награди- речници и книги. За всички участници имаше грамота.

 
Празник Halloween ПДФ Печат Е-мейл

На 30 октомври паралелките със засилено изучаване на английски език – 8а и 8б клас – отбелязаха традиционният за западния свят празник Halloween. Особено атрактивни бяха учениците решили да се маскират, една от традициите свързана с празника. 8 б клас направиха тиквен фенер и имаха открит урок, посветен на Halloween.

 
УЧЕНИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 2009/2010 г. ПДФ Печат Е-мейл

 

 

УЧЕНИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

2009/2010 г.   София


Учредители:
Съюз на математиците в България
Фондация “ЕВРИКА”
Международна Фондация “Св. Св. Кирил и Методий”
Институт по математика и информатика при БАН
Спонсори:
Американска фондация за България
Фондация “Комунитас”
2


Ученическият институт
по математика и информатика
e учреден през септември 2000 г. като една от инициативите на България, свързани
с отбелязването на 2000-та година като световна година на математиката.
Целта на Ученическия институт е да привлече средношколци с изявен интерес към
математиката, информатиката и информационните технологии, да ги поощри и
подтикне към самостоятелна научно-изследователска работа, да им предложи
възможности за изява, развитие и професионално израстване.
Учениците разработват проекти от различни области на математиката, информатиката и
информационните технологии, индивидуално или в колектив, самостоятелно или под
ръководството на учители, университетски преподаватели или научни работници.
Проектите могат да имат реферативен характер, но особено високо се цени наличието
на елементи на оригиналност и творчество.
ДЕЙНОСТИ
през учебната 2009/2010 г.
• Ученическа конференция
• Интервю за RSI’2009
• Ученическа секция
• Лятна изследователска школа
• Семинари за учители по математика, информатика и информационни
технологии
• Ученическата конференция (УК’10) ще се проведе през месец януари 2010 г.
Крайният срок за изпращане на проекти е 4 декември 2009 г. Жури от специалисти
предварително рецензира получените в срок разработки и най-добрите от тях се
допускат за участие в УК’10. По време на конференцията журито оценява и класира
представените ученически проекти. Авторите на най-добрите разработки получават
правото да участват в Ученическата секция на XXXIX Пролетна конференция на СМБ,
като разноските им се поемат частично от УчИМИ. Разходите на участниците в УК’10 се
поемат от училищата, секциите на СМБ в страната или от други организации.
• Авторите на отличените в УК’10 проекти получават покана за участие в интервю за
избор на двама участници в Изследователския научен институт (Research Science
Institute (RSI’2010) в САЩ (www.cee.org/rsi/). Интервюто ще се проведе в края на януари
2010 г. от комисия, която проверява общата култура на участниците, познанията им по
английски език (изисква се владеене на говорим английски), взема под внимание
участието и класирането им в олимпиади и състезания по математика и информатика.
Допълнително изискване от RSI е участниците да не са в последния училищен клас.
Разходите по престоя в САЩ са за сметка на домакините. Изследователският научен
институт RSI се провежда всяка година от 24 юни до 4 август в Масачузетския
технологичен институт (MIT) и в него участват 75 ученика от различни страни в света.
Участниците разработват проекти под ръководството на преподаватели от MIT, а за
лектори се канят световно известни учени, в т. ч. и нобелови лауреати. Най-добре
представилите се в RSI участници получават препоръка при кандидатстване в
американски университети.
3
• Ученическата секция (УС’10) ще се проведе през месец април 2010 г. в рамките на
XXXIX Пролетна конференция на СМБ. Крайният срок за изпращане на проекти е 5 март
2010 г. Авторите на отличените в УК’10 проекти изпращат преработени версии на
разработките си и участват в УС’10 на разноски на Ученическия институт. В Ученическата
секция могат да участват и ученици, които не са представили проекти в Ученическата
конференция. Жури от специалисти рецензира всички проекти и предлага най-добрите за
представяне в УС’10. По време на Ученическата секция журито оценява и класира
разработките. Авторите на отличените проекти получават правото да участват в Лятната
изследователска школа, като разноските им се поемат частично от Ученическия
институт.
• Лятната изследователска школа (ЛИШ’10) ще се проведе през юли–август 2010 г.
Покана за участие в ЛИШ’10 получават авторите на отличените проекти от Ученическата
секция (УС’10), както и изявени участници в международните олимпиади по математика и
информатика. До участие в школата се допускат и други ученици с доказани
възможности за самостоятелна работа по математика и информатика, като разходите им
са за тяхна сметка и/или за сметка на училищата и/или секциите на СМБ. Без право на
участие в ЛИШ’10 са учениците, които към датата на провеждане на школата са
завършили средното си образование. Лятната изследователска школа е триседмична.
Първите две седмици са посветени на лекции, семинарни занятия и индивидуална
работа върху конкретни теми и задачи. Всеки ученик избира тема за самостоятелна
работа в предварително обявени тематични направления. През третата седмица се
провежда Ученически работен семинар, на който участниците докладват резултатите от
работата си през първия етап на школата. По същото време ще се проведе и Семинар с
учители по математика, информатика и информационни технологии. Покана за участие
в Семинара получават учители – научни ръководители на отличени ученически проекти
през учебната година. Крайният срок за потвърждаване на участие в ЛИШ’10 е 10 юни
2010 г.
Важни дати
5 декември 2009 г.
срок за изпращане на 2 печатни
подвързани копия на проектите за
Ученическата конференция (УК’10)
5 март 2010 г.
срок за изпращане на 2 печатни
подвързани копия на проектите за
Ученическата секция (УС’10)
10 юни 2010 г.
срок за потвърждаване на
участие в ЛИШ’10
Дейностите през учебната 2009/2010 г. ще преминат под знака на
10-годишнината на УчИМИ
Ученически институт
по математика и информатика
ул. “Акад. Г. Бончев” блок 8
1113 София
Борка Паракозова, координатор на УчИМИ
тел. (02) 871 92 13; 979 3837, 079 2849, 0887561031
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
www.math.bas.bg/hssi/

 
Успешна 2010 г. ПДФ Печат Е-мейл

Успешна 2010 г.

 

 
Нови спортни успехи за учебната 2009-2010 година ПДФ Печат Е-мейл

 

 

 

Нашето училище спечели купата от турнира на малки вратички, посветен на 90 години организиран футбол в град Горна Оряховица.
На ученическите игри нашият отбор завоюва II място.

 

 

 


Страница 140 от 143