ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС >>>> Прием първи клас <<<< ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС ------------------------------------------ ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 4 КЛАС >>>> Прием след завършен 4 клас <<<< ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 4 КЛАС
Начало
СУ "Вичо Грънчаров" - град Горна Оряховица

Европейски ден без загинали на пътя ПДФ Печат Е-мейл

Европейски ден без загинали на 1 statia snimka kolela n - 26.09.2019 г. отбелязаха ученици и учители от СУ,,Вичо Грънчаров". В атрактивно състезание по майсторско колоездене участваха пет отбора, от които четири от седмокласници и един отбор от деветокласници. Събитието се проведе по предварително изготвен Регламент, съобразен с правилата за безопасно движение по пътищата за велосипедистите, като най - уязвима група участници в движението. Съдийството по постовете бе проведено с голямо желание от ученици от училището. След оспорвана битка, категорични победители с 0 наказателни точки в дисциплините , стана отборът на дамите от VII а клас. За първите места бяха раздадени награди. Състезанието предизвика интерес сред малки и големи и приключи с обещание да стане традиция за всяка учебна година.

Благодараност за организаторите - г-жа Еленка Йотова, г-н Ивайло Караиванов и г-н Стефан Печикамъков.

Поздравления за всички участници!

 
ПОРЕДЕН УСПЕХ ЗА ЕКИПА НА СУ „ВИЧО ГРЪНЧАРОВ“ ПДФ Печат Е-мейл

myzeiНашето училище е едно от четирите училища от област Велико Търново и единствено от Горна Оряховица, одобрено за участие в Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда", Модул "Културните институции като образователна среда" - 2019. Ученици от V, VI и VIIклас и техните учители - Росица Петрова, Михаела Антова, Пепа Колева и Евдокия Карагеоргиева ще реализират дейности в извънучилищна среда, които са алтернатива на "€žтрадиционните" уроци. Проектът ще се осъществява съвместно с Исторически музей гр. Горна Оряховица, с което се разширява образователната среда. Основните активности ще са изработване на концепция за създаването на образователна игра в музея - "Интерактивен пъзел за музейни експонати", участие в театрални възстановки на исторически събития от родния край, изработване на макети, създаване на училищна музейна експозиция, анализиране на артефактите от постоянната експозиция в музея и проучване на родния бит, разработване на съчинения и есета.

 
Национална конференция на тема "Четене и комуникация" ПДФ Печат Е-мейл

Mihaela8 nМихаела Антова, учител по български език и литература от СУ "Вичо Грънчаров" взе участие в Осмата национална конференция "Насърчаване на четенето", проведена във Велико Търново.

Събитието се провежда от Център за развитие на човешките ресурси, като тази година е под надслов "Четене и комуникация". След прецизна селекция между 120 кандидати за участие от цялата страна, в конференцията са допуснати 68 участници, като г-жа Антова е най-младия одобрен участник.

"През всеки от конферентните дни участниците представяхме идеите си, споделяхме добри практики, иновативни методи, нови проекти и извънкласни дейности, които стимулират децата да четат.Бяха организирани и обучителни работни ателиета, ръководени от университетски преподаватели в областта на педагогиката и информационните технологии. Конференцията завърши с представяне на любими книги, които бяха дарени от участниците на две читалища в страната - в село Столетово, община Карлово и в град Своге" - споделя г-жа Антова след участието си в конференцията.

 
ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ СУ „ВИЧО ГРЪНЧАРОВ“ КЪМ ПРОГРАМА „ERASMUS+” ПДФ Печат Е-мейл

Lоgо Erazam

Разработеният от училището проект -€ž "Аз не съм различен" предвижда екип от 8 учители да бъде обучен в Италия за подобряване на работата по отношение на подкрепящата среда в училище. Дейностите по проекта са насочени към надграждане на професионалната подготовка на педагогическите специалисти при работата им с деца и ученици със специални образователни потребности.

Основната цел е повишаване капацитета на образованието и адаптация към високотехнологичните изисквания на съвременното общество чрез интензивно внедряване на разнообразни форми на обучение. Придобиване на опит от педагогическите специалисти в разработване на учебното съдържание по удобен за възприемането от децата начин и използване на нови образователни практики, платформи и програми за получаване на качествено образование. Акцент е поставен върху ефективното приобщаване на учениците, адаптиране на учебната среда към потребностите на всяко дете и възможност да развият в оптимална степен своя потенциал, повишаване на мотивацията и сътрудничество с различни институции.

Осъществяването на проекта е резултат от необходимостта за прилагане на дългосрочни стратегии за социализация на всички деца към училищната среда и кореспондира с образователна политика за деца със специални образователни потребности на Европейския съюз.

В края на проекта е предвидено разработване на уеб сайт от участниците и реализиране на вътрешноинституционални квалификации за споделяне на натрупания опит.

 
СРЕБЪРЕН МЕДАЛЗА ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА ПЕТКОВА ПДФ Печат Е-мейл

11 matematikaDSC00029СРЕБЪРЕН МЕДАЛЗА ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА ПЕТКОВА от СУ "Вичо Грънчаров"във финален кръг на международното състезание "Математика без граници".

То бе проведено на 29 юни 2019 годинав Несебър и в него взеха участие състезатели от 15 държави, между които Филипините, Русия, Украйна, Македония и др. Право на участие във финала имат ученици постигнали най-висок брой точки в три предварителни кръга и завоювали три медали.

В Несебър третокласничката Елеонора Петкова демонстрира отлични знания в областта на математиката и заслужено се класира на 2 място в своята възрастова група. Успехът е резултат от усърдните занимания на Елеонора в областта на математиката и подкрепата от родителите и класния ръководител Зарка Гайдарова.

Желаем на Елеонора достойно представяне и в бъдещите математически състезания!

 
Иновативна среда на обучение с образователен софтуер GeoGebra мотивира учениците в СУ „Вичо Грънчаро ПДФ Печат Е-мейл

matemat 4През втория учебен срок на учебната 2018/2019 година в СУ "€žВичо Грънчаров"€ - град Горна Оряховица се проведе педагогически експеримент върху усвояването на основни теми от училищния курс по геометрия. Учителите по математика г-жа Стоянка Николова и г-жа Тодорка Иванова участваха в постигане на целите на експеримента в VII и X клас. Изследователската задача бе да се провери ефективността от използване на математически софтуер GeoGebraза трайно усвояване на геометрични знания от учениците. Причини за провеждане на експеримента са усъвършенстването на образователните технологии и възможността за различна и иновативна среда за обучение, която предлага училището.

Докторант по Методика на обучението по математикаЖоржета Ангелова от Великотърновския университет гостува в учебни часове на г-жа Стоянка Николова и г-жа Тодорка Иванова. Заедно трансформираха традиционни учебни уроци по математика в интерактивни. Математическият софтуер повиши активността и когнитивните умения на учениците, както и разбиране на изучените математически понятия, твърдения и задачи.

Използването на GeoGebra е полезно и приятно предизвикателство сред съвременните учители в СУ "Вичо Грънчаров". Учениците интуитивно опознаха нови образователни технологии, а учителите педагогически целесъобразно ги интегрираха в учебния процес.

Интерактивният модел на обучение в уроците по математика в училището е мотивация за учене, което го прави целенасочено и смислено.

 


Страница 3 от 124