ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС >>>> Прием първи клас <<<< ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС ------------------------------------------ ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 4 КЛАС >>>> Прием след завършен 4 клас <<<< ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 4 КЛАС
Начало
СУ "Вичо Грънчаров" - град Горна Оряховица

Вокалната група при СУ "В. Грънчаров"с изява по проект "Твоят час" ПДФ Печат Е-мейл

vokalna grupa nВ инициативата на литературен клуб " Калиопа", " Правете добро" участва Вокалната група при СУ "В. Грънчаров", създадена по Проект "Твоят час". Талантливите певици също доставиха радост на хората от дом "Венета Ботева". С песните "Бяла Коледа", "Елхови лес" и "Дано, дано", те въодушевиха публиката и получиха заслужени аплодисменти.

Изявата демонстрира положителната роля на дейностите по проекти за учениците и принадената им стойност за обществото.

Изпълнява поставената цел за създаване на условия за повишаване
потенциала на учениците чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и
компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

 
Правете добро! ПДФ Печат Е-мейл


11 lit klub n 1Уроците по доброта, сърдечност и безкористност се преподават най-добре с личен пример. На 14.12.2017г. учениците от Литературен клуб "Калиопа" при СУ "Вичо Грънчаров", гр. Горна Оряховица и техните ръководители дариха мигове добрина на хората от Дома за стари хора "Венета Ботева", гр.Велико Търново. Те показаха, че един щедър жест към другите е по-ценен от всичко, което може да се купи с пари. Със своите песни, стихове, забавни игри и коледни благопожелания децата стоплиха сърцата на възрастните хора. В коледната магия се потопиха с песни и танци гостоприемните домакини, които също бяха подготвили изненади за своите гости.

Милосърдието не е отживелица. Заниманието с благотворителност приучва към загриженост, носи удовлетвореност, изгражда неравнодушни личности.

Всяко добро дело носи отплата само по себе си! Правете добро!

 
Cъстезание „Млад математик” ПДФ Печат Е-мейл

1 mnogoznaiko IMG 2963На 23.11.2017 година се проведе състезание "Млад математик" с учениците от първи, втори и трети клас . От 1 клас Иван Николаев Бъчваров получи грамота за първо място, Елица Иванова Иванова, Мария Асенова Костадинова, Теодор Тодоров, Петко Йорданов Попкирилов – грамота за второ място. Елеонора Николаева Петкова от втори клас получи грамота за трето място, а от трети клас Стефан Петров Тихов – грамота за трето място.

Идеята е да позволи на учениците в ранна юношеска възраст със засилен интерес към математикатада покажат своите способности=

 
Кръгла маса с участие на медиите по проект „Единни и толерантни към интеграция“ ПДФ Печат Е-мейл

емблемаВ края на ноември в изпълнение на проект по договор БС-33.16-2-009/03.10.2017 г. с ЦОИДУЕМ - "Единни и толерантни към интеграция"се състоя кръгла маса в присъствие на медиите. Там бе разяснен смисълът на Проектното предложение, което е в съответствие със Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства 2015-2020 г. на МОН, Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи. Разисква се въпросът за неформалното образование и училищните извънкласни активности които спомагат и за образователна интеграция и развитие на аналитично и перспективно мислене, на емоционални нагласи за възприемане на реалността. Особено важно място в изграждането на личността заема социалното включване и развитието на социални умения и компетенции. Важен фактор за това са извънкласните дейности, които провокират положителна нагласа към различната културна специфика и стимулират междукултурното разбиране и общуване. Те спомагат за повишаване на европейското съзнание, правят участниците по-добри и отворени към света, с неговите интеркултурни различия и явления. Според присъстващите в децата и учениците ще се формират качества като толерантност, екипност и приемане на различията. За учителите е предвиденото специално обучение „Интеркултурна компетентност“ и разработване на нови иновативни модели за работа с родителите. Новите знания ще бъдат разпространени на доброволен принцип към всички учители от училището и желаещите родители. Допълнителна положителна роля ще играе и въвеждането на новите технологии, защото двете училища - €“ СУ "Вичо Гръначров"и ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Дончево ще изградят нови умения за споделяне чрез видеоконферентна връзка. Чрез проектът "Единни и толерантни към интеграция" ще се разработи и реализира модел от взаимосвързани дейности, които биха могли да се използват от други училища за формиране на толерантност и умения за приемане на различните. Целите поставени с този проект от ръководството на училището са свързани и с преодоляване на агресията използвайки неформалното образование и всички негови инструменти. Пред екипа на двете училища предстои две годишна работа, много изяви, гостувания и съвместни инициативи за да се утвърди максимата, че всеки е отговорен за своите постъпки и толерантността е ключов момент в етиката на взаимоотношенията.

 
Ученици от СУ „Вичо Грънчаров” работят по японски проект „Paper Crane Project” ПДФ Печат Е-мейл

2017 japonski pproektКато част от мрежата на асоциираните към ЮНЕСКО училища, СУ"Вичо Грънчаров" взе активно участие в японски проект "€žPaper Crane Project"€, организиран от международната неправителствена организация ICAN със седалище в Женева.

Учениците от 8 "€žа"€ клас профил "Чуждоезиков" имаха за цел да изработят оригами на японски жеравии да напишат своето коледно послание на тях. Хартиеният жерав е традиционен символ за добро здраве и късмет в Япония, чиято изработка е известна по света като вид японско изкуство. Проектът "Paper Crane Project"е доказателство, че ученици по целия свят могат да бъдат единни и да вземат активно участие в редица инициативи, целящи да покажат разнообразието на култури и тяхната значимост за всяко общество.

Линк към сайта, на който може да видите снимки на всички държави и училища, взели участие в проекта: https://dmzcms.hyogo-c.ed.jp/kitasuma-hs/htdocs/?page_id=134

 
Класирани за областно ниво!!! ПДФ Печат Е-мейл

1 IMG 2945Ученическите игри по тенис на маса за момичета 8- ми-10-ти клас, бяха проведени в зала "Никола Петров". Отборът ни срещна съперника от ПГХТ "Проф. д-р Асен Златаров". Нашият отбор игра в съревнование индивидуално и по двойки. При индивидуалната среща момичетата от СУ "Вичо Грънчаров" спечелиха индивидуалните срещи с нито един загубен гейм. При надпреварата по двойки момичетата повториха успеха с 3:0 гейма и успяха да се класират на първо място на общинско ниво от ученческите игри по тенис на маса. Това класира отборът ни на областно ниво където очакваме по трудни срещи и повече отбори от областта.

Успехи в следващата надпревара!

 


Страница 3 от 88