ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС >>>> Прием първи клас <<<< ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС ------------------------------------------ ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 4 КЛАС >>>> Прием след завършен 4 клас <<<< ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 4 КЛАС
Начало
СУ "Вичо Грънчаров" - град Горна Оряховица

СУ “Вичо Грънчаров“ спечели проект по Компонент 2 на Националната програма „ИKT" ПДФ Печат Е-мейл

Достъпът до информационните и комуникационни технологии (ИКТ) за съвременните деца е неразделна част от достъпа до образование. Електронизацията на учебния процес е ключов елемент на модерното училище, а навлизането на иновации, базирани на ИКТ, в системата на образованието оптимизира процеса на обучение и повишава неговата ефективност.

В изпълнение на одобрената от правителството Национална програма "€žИнформационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование"2017 г. и във връзка с изпълнението на Плана за реализация на Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката (2014-2020 г.), СУ "Вичо Грънчаров" - Горна Оряховица спечели проект по Компонент 2 "€žИзползване на съвременни методи за преподаване и създаване на електронно учебно съдържание и използване на електронни платформи". Така всички учители в училището имат възможност от използване на материали и иновативни уроци чрез сайта "Уча се", както и да ги прилагат през време на часовете за своите ученици. Това е нова форма за работа в училището. Осигурява модерни средства за достъп до образователни ресурси и обучение в системата на училищното образование, което дава отражение за по-лесно и добро усвояване на учебното съдържание от учениците. Сега пред училищното ръководство стои проблема с осигуряване за всички учители необходимата лична техника.

 
Научи ме да умея-неформално обучение ПДФ Печат Е-мейл

11 IMG 3656На 28.11.2017 година ученици от 8 а, 9 а, 10 а, 11 а и б класове на СУ "Вичо Грънчаров"€ взеха участие в интерактивна работилница в класната стая. Тя е посветена на уменията на 21-ви век. Представена беше презентация, показваща нагледно кои са ключовите умения, които всеки трябва да притежава, за да бъде успешен и конкурентноспособен на пазара на труда. Работа в екип, комуникативни умения, емоционална интелигентност, дигитални умения, личностно развитие, критично мислене и креативност са новите умения, които ще са необходими да притежава новото поколение на 21-ви век.

Акцент на събитието към момента беше развиване на умението за "работа в екип" и "€комуникативни умения"€. Освен теоретични знания учениците имаха възможност да приложат наученото чрез състезания и игри.

С участието на самите ученици бяха изяснени какво съдържание се влага и разбира от тях за всяко едно от уменията.

Екипът им предложи да участват в едно предизвикателство, което те с желание и ентусиазъм приеха. Три отбора се състезаваха да направят кула от сламки, кламери, ластици, хартиено тиксо и листи.

Това, което учениците „взеха” от срещата бяха емоции, опит, разбиране, комуникация и възможност да изразят лично мнение, които ще използват в своите бъдещи начинания.

 
ВЕСТИТЕЛИ НА ДОБРОТО 2017 ПДФ Печат Е-мейл

IMG 2940В деня на християнското семейство ученици от СУ "Вичо Грънчаров"€ бяха наградени с медали от местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Децата, споделиха,че тази награда ги прави горди и още по-мотивирани, за да продължават да правят добро.

Призът "Вестители" на доброто 2017 те получиха за дръзката инициатива да ремонтират и обновят кабинета по история в училище.

Награда за техните усилия са постигнатия резултат и радостта в очите на учениците, които се обучават в училище.

 
Електрически велосипеди в учиилще ПДФ Печат Е-мейл

17 VelchevaАгенцията за регионално развитие и бизнес център-Видин предостави на нашето училище 5 броя електрически велосипеди марка "Infinit модел Retro"с цел създаване на устойчива индивидуална транспортна мобилност, като целта на ръководството на училището е да подпомага обучението на учениците в тази насока и да създава условия за приемане на различния и алтернативен начин на придвижване на подрастващите.
В тази връзка, от придобивката се възползваха учениците от ІІІ"в" клас с класен ръководител Даниела Велчева, които с помощта на г-н Караиванов, преподавател по Физическо възпитание и спорт в нашето училище, се забавляваха истински, учейки се да карат тези "големи" и "яки" колела.
Научиха и упражниха основните правила при качване, тръгване и спиране на велосипеда, къде и как трябва да се движат като мобилни участници в движението.
Надяват се до напролет да пораснат още малко и краката им лесно да стигат педалите, но този път ще организират състезание за най-добър велосипедист.

При подходящо време всеки ученик в училището ще успее да изпробва и да се учи на тези електрически колелета, благодарение волята на дарителите, които защитават каузата за опазавне на околната серда.

 
ЗА ПО-ЧИСТО УЧИЛИЩЕ ПДФ Печат Е-мейл

IMG 2907Еко Партнърс, съвместно с община Горна Оряховица и СУ "€žВичо Грънчаров" стартира кампания "За по-чисто училище". Домакини на образователната среща бяха госпожа Нели Атанасова - директор на училището и ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ с класни ръководители г-жа Ваня Недкова, г-жа Мариана Георгиева и г-жа Маруся Йорданова. На срещата присъстваха г-жа Анка Йовчева и г-жа Денка Балабанова -учители в ЦДО.

Основна цел на кампанията е да се информират учениците за негативното влияние, което оказва върху околната среда и хората безразборното използване на природните ресурси, както и да насърчава разделното събиране на отпадъци и изгради ангажираност с проблемите.

Чрез открит урок екипът представи основните екологични проблеми, свързани с масовото разпространение на опаковките, необходимостта те да се рециклират и правилата за разделното им изхвърляне. Обособиха се кътове за разделно събиране на отпадъци в коридорите на училището, където бяха поставени картонени кошчета за разделно събиране на отпадъци и разяснителни материали.

Всички деца получиха подаръци от Еко Партнърс - текстилни торбички, и специални бои, с които нарисуваха своето еко послание върху тях. С нетърпение очакваме резултатите от състезанието и вярваме, че НАШЕ послание ще послужи за визуализация на кампанията

 
Дърво на толерантността ПДФ Печат Е-мейл

1SijaПо повод ежегодното отбелязване на деня на толерантността - 16 ноември учениците от 10 а клас но СУ "Вичо Грънчаров" изработиха "€žДърво на толерантността". На листенцата на дървото бяха изписани думи като "приятелство", "толерантност", "емпатия", "приемане" и др. както и цитати на популярни личности като Джон Кенеди, Далай Лама, Малкъм Екс, Албърт Айнщайн, древния мъдрец Руми, Джесика Ланг и др.

С този своеобразен проект учениците се опитаха да споделят със своите съученици идеята си за едно по-толерантно отношение към различието и приемането, които биха допринесли за един по-мирен свят и едно по-щастливо съжителство между хората на планетата.

 


Страница 4 от 88