ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС >>>> Прием първи клас <<<< ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС ------------------------------------------ ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 4 КЛАС >>>> Прием след завършен 4 клас <<<< ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 4 КЛАС
Начало
СУ "Вичо Грънчаров" - град Горна Оряховица

Национална конференция на тема "Четене и комуникация" ПДФ Печат Е-мейл

Mihaela8 nМихаела Антова, учител по български език и литература от СУ "Вичо Грънчаров" взе участие в Осмата национална конференция "Насърчаване на четенето", проведена във Велико Търново.

Събитието се провежда от Център за развитие на човешките ресурси, като тази година е под надслов "Четене и комуникация". След прецизна селекция между 120 кандидати за участие от цялата страна, в конференцията са допуснати 68 участници, като г-жа Антова е най-младия одобрен участник.

"През всеки от конферентните дни участниците представяхме идеите си, споделяхме добри практики, иновативни методи, нови проекти и извънкласни дейности, които стимулират децата да четат.Бяха организирани и обучителни работни ателиета, ръководени от университетски преподаватели в областта на педагогиката и информационните технологии. Конференцията завърши с представяне на любими книги, които бяха дарени от участниците на две читалища в страната - в село Столетово, община Карлово и в град Своге" - споделя г-жа Антова след участието си в конференцията.

 
СРЕБЪРЕН МЕДАЛЗА ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА ПЕТКОВА ПДФ Печат Е-мейл

11 matematikaDSC00029СРЕБЪРЕН МЕДАЛЗА ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА ПЕТКОВА от СУ "Вичо Грънчаров"във финален кръг на международното състезание "Математика без граници".

То бе проведено на 29 юни 2019 годинав Несебър и в него взеха участие състезатели от 15 държави, между които Филипините, Русия, Украйна, Македония и др. Право на участие във финала имат ученици постигнали най-висок брой точки в три предварителни кръга и завоювали три медали.

В Несебър третокласничката Елеонора Петкова демонстрира отлични знания в областта на математиката и заслужено се класира на 2 място в своята възрастова група. Успехът е резултат от усърдните занимания на Елеонора в областта на математиката и подкрепата от родителите и класния ръководител Зарка Гайдарова.

Желаем на Елеонора достойно представяне и в бъдещите математически състезания!

 
ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ СУ „ВИЧО ГРЪНЧАРОВ“ КЪМ ПРОГРАМА „ERASMUS+” ПДФ Печат Е-мейл

Lоgо Erazam

Разработеният от училището проект -€ž "Аз не съм различен" предвижда екип от 8 учители да бъде обучен в Италия за подобряване на работата по отношение на подкрепящата среда в училище. Дейностите по проекта са насочени към надграждане на професионалната подготовка на педагогическите специалисти при работата им с деца и ученици със специални образователни потребности.

Основната цел е повишаване капацитета на образованието и адаптация към високотехнологичните изисквания на съвременното общество чрез интензивно внедряване на разнообразни форми на обучение. Придобиване на опит от педагогическите специалисти в разработване на учебното съдържание по удобен за възприемането от децата начин и използване на нови образователни практики, платформи и програми за получаване на качествено образование. Акцент е поставен върху ефективното приобщаване на учениците, адаптиране на учебната среда към потребностите на всяко дете и възможност да развият в оптимална степен своя потенциал, повишаване на мотивацията и сътрудничество с различни институции.

Осъществяването на проекта е резултат от необходимостта за прилагане на дългосрочни стратегии за социализация на всички деца към училищната среда и кореспондира с образователна политика за деца със специални образователни потребности на Европейския съюз.

В края на проекта е предвидено разработване на уеб сайт от участниците и реализиране на вътрешноинституционални квалификации за споделяне на натрупания опит.

 
ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ СУ „ВИЧО ГРЪНЧАРОВ” В СЪСТЕЗАНИЕ ПО „ПРАКТИЧНИ ФИНАНСИ” ПДФ Печат Е-мейл

Кристина Илиева и Ралица Василева участваха в заключителното състезание по Практични финанси, 9 predpriemachпроведено в София Тех парк. В рамките на четири часа участниците, разпределени в 10 отбора, демонстрираха финансова култура и умения за практическо прилагане на знанията в ежедневието, чрез решаване на казус.

Правото на участие в състезанието е придобито за включване и активна работа по програма "€žПрактични финанси"€на JA Bulgaria. В началото на учебната година учениците от Ха клас, профил "Технологичен " предприемачество и бизнес-на СУ "Вичо Грънчаров" станаха част от проекта на "Джуниър Ачийвмънт България" и целия финансов сектор. в страната, с партньорството на Министерството на образованието и науката.

Представените през учебната година теми предизвикаха голям интерес, поради практическата насоченост и приложимост и достъпния начин представяне чрез интерактивните методи на работа. Учениците се запознаха със стратегии за управление на личните средства, съдържанието на понятията заетост и доходи, бюджетиране, спестяване, кредити и дълг, защита на потребителите, застраховане, разумно потребление, управление на риска и инвестиране.

 
Иновативна среда на обучение с образователен софтуер GeoGebra мотивира учениците в СУ „Вичо Грънчаро ПДФ Печат Е-мейл

matemat 4През втория учебен срок на учебната 2018/2019 година в СУ "€žВичо Грънчаров"€ - град Горна Оряховица се проведе педагогически експеримент върху усвояването на основни теми от училищния курс по геометрия. Учителите по математика г-жа Стоянка Николова и г-жа Тодорка Иванова участваха в постигане на целите на експеримента в VII и X клас. Изследователската задача бе да се провери ефективността от използване на математически софтуер GeoGebraза трайно усвояване на геометрични знания от учениците. Причини за провеждане на експеримента са усъвършенстването на образователните технологии и възможността за различна и иновативна среда за обучение, която предлага училището.

Докторант по Методика на обучението по математикаЖоржета Ангелова от Великотърновския университет гостува в учебни часове на г-жа Стоянка Николова и г-жа Тодорка Иванова. Заедно трансформираха традиционни учебни уроци по математика в интерактивни. Математическият софтуер повиши активността и когнитивните умения на учениците, както и разбиране на изучените математически понятия, твърдения и задачи.

Използването на GeoGebra е полезно и приятно предизвикателство сред съвременните учители в СУ "Вичо Грънчаров". Учениците интуитивно опознаха нови образователни технологии, а учителите педагогически целесъобразно ги интегрираха в учебния процес.

Интерактивният модел на обучение в уроците по математика в училището е мотивация за учене, което го прави целенасочено и смислено.

 
Учители отличени за високи постижения в областта на образованието ПДФ Печат Е-мейл

11 rosiДвама учители от СУ "Вичо Грънчаров" са отличени за високи постижения в областта на образованието на тържествена церемония в РУО - Велико Търново

Със званието "€žУчител на годината", в категория учител в гимназиален етап, е отличена Росица Петрова, старши учител по история и цивилизации в СУ "Вичо Грънчаров". Наградата се връчва за цялостна професионална дейност в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2018/2019 година.

1 DANIELAДаниела Кенарева, старши учител по биология и здравно образование е удостоена с почетното звание "€žНеофит Рилски", присъдено от Министерство на образованието и науката за цялостна професионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование

Отличията са признание за високия професионализъм, пълноценното участие в процеса на обучение и възпитание на учениците и уважение към труда на г-жа Петрова и г-жа Кенарева.

Пожелания за здраве и вдъхновение за реализиране на нови проекти!

 


Страница 9 от 130