ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС >>>> Прием първи клас <<<< ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС ------------------------------------------ ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 4 КЛАС >>>> Прием след завършен 4 клас <<<< ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 4 КЛАС
Начало
СУ "Вичо Грънчаров" - град Горна Оряховица

Това са нашите възпитаници ПДФ Печат Е-мейл

Денислав Лефтеро∓ създател на портал в помощ на деца със СОП

Денислав Лефтеров е на 24 години и е родом от град Горна Оряховица ученик от Випуск 2012 на СУ "Вичо Гръначров, учи и живее в един от най-красивите градове в България Пловдив. През 2016 година успешно завършва бакалавърска степен със специалност Бизнес информационни технологии в Пловдивския Университет €žПаисий Хилендарски“, а в момента учи магистратура žСофтуерни технологии в същия университет.

Йоана Николова е автор на статията, сега работи като журналист към този портал, тя също е от Випуск 2012 на нашето училище.

 

 
МОН ОБЯВИ ОЦЕНКИТЕ НА ПРОЕКТИТЕ НА УЧЕБНИЦИ ПДФ Печат Е-мейл

На 22 юни 54 проекта на учебници и учебни помагала за втори клас и 85 проекта за шести клас получиха обща оценка, че съответстват на държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала. Оценките бяха обявени в открито заседание пред вносителите в МОН.

Всички проекти ще бъдат оценявани от учители дали могат да се приложат в училище и едва тогава министърът на образованието и науката  ще одобри учебниците, по които ще могат да учат децата във втори, шести и осми клас през следващата учебна година.

http://www.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=2674

 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ СЛЕД 7. КЛАС ПДФ Печат Е-мейл

Резултатите от първия етап на класирането за училища с профилирани паралелки и за част от професии с прием след завършен 7. клас могат да се проверят на един от двата сайта:https://priem.mon.bg 

Учениците могат да се запишат в училищата, в които са класирани от 28.06 до 30.06.2017 г.

Ако ученик желае да участва на второ класиране, подава заявление в училището, в което е класиран на първо класиране. Срокът за подаване на заявленията е от 28.06 до 30.06. т.г. включително.

Тези ученици, които в първия етап не са приети никъде, автоматично участват във второто класиране.

 
За журналистиката ПДФ Печат Е-мейл

jyrnalistika imagesВ наши дни една от най-разискваните теми се явява журналистиката. В СУ â€žВ.Грънчаров” учениците от 10 клас са силно заинтересовани в тази насока. Именно поради тази причина техните учители дадоха предложение за среща на учениците с опитен журналист. Десетокласниците сами имаха шанса да изберат кой журналист да поканят в училището си и написаха мотивационно писмо до неговата месторабота с цел одобрение на идеята. Тя бе изключително добре приета и той отговори на тяхната покана.

 Журналистът, който поканиха е редактор и пише статии за OFFNews – Николас Цитиридис. Той е умел вдъхновител. Разказа за едни от най-трудните неща в професията, но и за привилегиите, които носи тя. Начинът, по който учениците погледнаха на нещата ги накара да се замислят и да осъзнаят какъв е техния път, не само към журналистиката, но и към тяхното бъдещо развитие в живота изцяло.

„Парите не са сила, информацията е сила”Николас Цитиридис

 
Новост в дейността на училището ПДФ Печат Е-мейл

nauchi se da darjavasch circlesСУ "€žВичо Грънчаров" е едно от 22-те училища в България, които в резултат от спечелен конкурс и подбор ще развива дейност по програмата "Научи се да даряваш".

Програмата е подпомагана от МОН и Български дарителски форум. Новата за училището иновативна дейност е свързана с разработване и провеждане на уроци, обособени в онлайн платформа достъпна за всички училища на България.

Учител от училището е преминал необходимото обучение и е сертифициран за осъществяване на дейността. Съвместната дейност дава възможност да споделим, че отговорното дарителство и полагането на доброволен труд са реален механизми за положителна промяна на мисленето на учениците.Това е продължителен процес- ежедневно обучение, начин на мислене и преживяване. Работата се превръща в учене, ученето в работа и "никой никога не се дипломира"€. А това е в основата на директивата за "Учене през целият живот".

 
ПУБЛИЧНА ИЗЯВА НА СТУДИО «ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН» ПДФ Печат Е-мейл

Publichna iziava Grafichen dizainНа 15 юни 2017 година от 17.30 часа се проведе публична изява с която приключи дейността на групата‚за занимания по интереси студио‚"Графичен дизайн"‚ по Проект BG05M2OP001-2.004-0004,"Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)‚- фаза 1, финансиран от Оперативна програма‚"Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските‚ структурни и инвестиционни фондове. Ръководител на извънкласната дейност е г-жа Пепа Хаджитодорова.

В публичната изява"Изложба- вернисаж" се включиха всички членове на студиото. Експонирани бяха две изложби: една на първия етаж на училището и друга в компютърния кабинет.

Госпожа Нели Атанасова, директор на СУ "Вичо Грънчаров" разгледа изложбите и поздрави участниците с успешното им участие в проекта.

Всички участници получиха грамоти за отлично представяне във ВЕЛИКДЕНСКА ИЗЛОЖБА в Двореца на културата и спорта‚"Васил Левски"‚ - Велико Търново, организирана от РУО-“ Велико Търново през месец април.

 


Страница 6 от 86